اگر در معرض فردی با کووید 19 قرار داشته باشید حتی اگر احساس خوبی داشته باشید. ممکن است آلوده شوید.

در صورت درمعرض قرار گرفتن با فرد مبتلا اقدامات زیر را انجام دهید:

برای اطلاع از مکان و زمان انجام آزمایش با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی کووید 19 تماس بگیرید.

برای جلوگیری از گسترش ویروس با روش های تماس ردیابی همکاری لازم را انجام دهید.

اگرآزمایش بیماری در دسترس نیست، به مدت 14 روز در خانه و دور از دیگران باشید.

در حالیکه در قرنطینه هستید، به محل کار خود، مدرسه یا مکان عمومی نروید. از کسی بخواهید لوازم مورد نیاز را برای شما بیاورد.

حداقل یک متر از دیگران و از اعضای خانواده خود فاصله داشته باشید.

برای محافظت از دیگران از ماسک استفاده کنید، بخصوص زمانیکه که به مراقبت های پزشکی نیاز دارید.

مرتبا دست های خود را شستشو دهید.

در اتاقی جدا از اعضای خانواده باشید. در صورت مقدور نبودن حتما از ماسک های پزشکی استفاده کنید.

اتاق را در وضعیت تهویه مناسب نگهدارید.

اگر یک اتاق مشترک دارید، تخت خواب ها در فاصله حداقل یک متری قرار دهید.

به مدت 14 روز از نظر علایم، خود را کنترل کنید.

با برقراری ارتباط تلفنی  یا آنلاین با عزیزان و با ورزش کردن روحیه خود را مثبت نگه دارید.

اگر در منطقه ای با احتمال ابتلا به تب مالاریا یا تب دنگو زندگی میکنید، در صورت داشتن تب بدنبال کمک های پزشکی بروید. هنگام مسافرت و در حین مراقبت های پزشکی از ماسک استفاده کنید. حداقل یک متر از دیگران فاصله داشته باشید و از تماس مستقیم دست با سطوح خودداری کنید.

منبع: سازمان جهانی بهداشت