آزمایش های آنتی بادی میتواند به ما نشان دهد که آیا کسی در گذشته این بیماری را داشته است یا خیر، حتی اگر علائمی نداشته باشد.  این آزمایشات به عنوان آزمایشات سرلوژیک نیز شناخته میشوند و معمولا روی یک نمونه خون انجام میشود. این آزمایشات انتی بادی های تولید شده در پاسخ به عفونت را تشخیص میدهند. در بیشتر افراد، انتی بادی ها پس از روزها تا هفته ها شروع به رشد میکنند و میتوانند نشان دهند که ایا فردی قبلا به این عفونت مبتلا بوده است. از ازمایش های انتی بادی برای تشخیص کووید 19 در مراحل اولیه عفونت یا بیماری نمیتوان استفاده کرد. اما میتواند نشان دهد که ایا کسی در گذشته به این بیماری مبتلا بوده است یا خیر.

منبع: سازمان جهانی بهداشت