یکی از واکسنهایی که در مراحل آزمایش سریعا در حالت پیشروی بود، پس از مشاهده مشکلی در یکی از اشخاصی که به منظور آزمایش آنرا دریافت کرده بود، در حالت تعلیق قرار گرفت. این واکسن توسط دانشگاه آکسفورد با همکاری با شرکت AstraZeneca در حال ساخت است. کمپانی مذکور می گوید تعلیق واکسن یک اتفاق معمول در زمانی است که یکی از داوطلبان دریافت کننده دارو دچار بیماری غیر قابل توضیحی می شوند. این دومین باری است که در پیشرفت این واکسن وقفه ایجاد می شود. در توقف اول مشخص شد مشکل به وجود آمده ارتباطی به واکسن نداشته است. متخصصین واکسن می گویند اگر مشخص شود که بیماری به وجود آمده در شخص به واکسن مرتبط است و یا حتی اگر تنها احتمال آن وجود داشته باشد، این می تواند پایان عمر این واکسن کاندید باشد. اما اگر خلاف این ثابت شود توقف ایجاد شده در ظرف چند هفته از بین خواهد رفت.

 

NeedleCorona

 

منبع: Nature