دکتر مهدی صالحی، عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه نیشابور، به همراه دانشجوی خود، آقای فواد اسماعیلی، در همکاری با محققان University of Pretoria (آفریقای جنوبی) و دانشگاه صنعتی شاهرود، اقدام به تهیه داشبورد آنالیز اطلاعات بیماری کورونا نموده است. بر اساس این پایگاه اطلاعات این مورد پردازش در این اپلیکیشن از WHOو CDC دریافت می شوند. این داشبورد قابلیتهای بسیاری از دانلود نمودارهای مختلف در خصوص آمارهای این بیماری در کشورهای مختلف گرفته تا دریافت اطلاعات مربوط به آن در روزهای مختلف را در اختیار کاربران قرار می دهد.

newplot 7