لطفا جهت جستجوی شماره فرد مورد نظر کلید های (CTRL+F) را فشرده و در باکس ظاهر شده تایپ نمائید.

برای دسترسی به شماره های مستقیم اعضا از خارج دانشگاه،  پیش شماره 43305 را درابتدای شماره داخلی شماره گیری نمایید (به طور مثال جهت ارتباط با شماره داخلی212 با شماره مستقیم 43305212 می توان تماس برقرار نمود.)

( همکار گرامی جهت ارتباط از دانشکده هنر به پردیس دانشگاه و بالعکس نیز تنها شماره گیری  داخلی افراد کافی است  )               

 

شماره تماس دانشگاه : 05143305000                                فکس دبیرخانه :   05143305234                                               

 

 دانلود فایل شماره تلفن های دانشگاه 

 

حوزه ریاست

نام واحد نام شخص داخلی
 رئیس دانشگاه آ.دکتر رحمانی دوست 248
   مسئول دفتر ریاست  آ مقدم نیا 248
مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  آ. وفایی 222
   کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل آ. دهنه ء 201
   کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل خ ابراهیم نیا 202
 دفتر خیرین آ. گلچین  205
رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خ. گاراژیان 206
 مشاور امور حقوقی آ. شریف نژاد 241
  کارشناس مسئول امور حقوقی و قراردادها آ. پرهیزگار 242
  دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی  خ. جانسریان 246
 مدیر طرح و برنامه آ. دکتر مرآتی 230
   کارشناس مسئول برنامه و بودجه خ. برجی 229
   کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ.هروی 265
   کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی  آ. بابایی 268
   کارشناس فنی تاسیسات  آ. عبدالله آبادی 269
   کاردان فنی تاسیسات آ. جعفری 283
 مدیر نظارت و ارزیابی خ. دکتر قاسمی  231
   کارشناس نظارت و ارزیابی خ. نصرتی نیا 232
 دفتر حراست   213

معاونت اداری و مالی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون اداری و مالی  آ. دکتر روحانی منش 250
دفتر معاون اداری و مالی آ. نصرآبادی 250
 مدیر امور مالی آ. دکتر محمدی 270
  کارشناس مسئول اعتبارات و تعهدات آ. عشقی 275
   کارشناس مالی  آ. شوریابی 271
   کارشناس مالی  آ. باطانی 272
   کارشناس مالی و امین اموال آ. میلانی 273
     کارشناس مالی  خ . سحابی 276
     کارشناس مالی  آ. سلیمانی 274
    مدیر امور اداری آ. فرازی 260
    رئیس اداره کارگزینی آ. سلیمانی 262
   رئیس اداره رفاه، بیمه و بازنشستگی   آ. سلیمانی 263
     کارشناس امور اداری  خ. جانسریان 261
     کارشناس دبیرخانه آ. محسن آبادی 255
   رئیس اداره خدمات عمومی آ. فرازیان 280
 رئیس اداره تدارکات آ. برجی 285
     کارپرداز آ. ناصری 281
کارپرداز آ. کاظمی زاده 282
       انباردار آ. حسین پور 284

معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون دانشجویی و فرهنگی آ. دکتر صادقی محسن آباد 400
دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی آ. بهشتی 400
   مدیر دانشجویی  آ. محمدی 410
   مدیر فرهنگی  آ دکتر واحدی فخرآباد 411
  رئیس اداره تربیت بدنی  آ . دکتر زارعی 420
 مرکز مشاوره دانشجویی خ. آریا نسب 444
 کارشناس مسئول امور دانشجویی خ. غلامی 412
   کارشناس امور تغذیه خ. میرزایی 416
   کارشناس امور فرهنگی (کانون های فرهنگی، مذهبی و هنری) آ .محمدیان 414
   کارشناس نشریات، امور هنری و انجمن های علمی آ. بلوچی 415
کارشناس امور فرهنگی (انجمن های علمی) آ. فتحی 417
   کارشناس تربیت بدنی   421
  سرپرستی خوابگاه پسرانه نشاط  - 440
  سرپرستی خوابگاه دخترانه نیلوفرآبی - 441

معاونت آموزشی و پژوهشی

نام واحد نام شخص داخلی
 معاون آموزشی و پژوهشی خ. دکتر افخمی گلی 300
   مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی آ.نصرآبادی 300
رییس مرکز آموزش های آزاد و مجازی آ. دکتر صالحی 305
   کارشناس مسئول مرکز آموزش های آزاد و مجازی آ.سید مهدی حسینی 306
   مدیر امور پژوهش و فناوری آ. دکتر منتظری 310
   کارشناس مسئول پژوهشی خ. جهانفر 311
   رئیس گروه  فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای آ. بکائیان 380
   کارشناس فناوری اطلاعات  آ. دستجردی 381
   کارشناس فناوری اطلاعات  خ. مراتی 382
   کارشناس خدمات رایانه ای آ .نورالدین 383
   مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی آ. دکتر دادگر 370
  کارشناس ارتباط با صنعت آ. میربلوک 371
  مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی  آ. دکتر عزیزی توپکانلو 320
  رئیس ادره خدمات آموزشی خ. تقوی نیا 330
   کارشناس گروه تحصیلات تکمیلی  آ. سید محسن حسینی 340
    کارشناس آموزش خ. گاراژیان 333
   کارشناس آموزش (دوره شبانه) آ.مومن نژاد 332
   کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام و بایگانی اداره آموزش)  آ. شریفان 331
   کارشناس آموزش آ. محمدرضا عشقی 334
  رئیس آزمایشگاه مرکزی آ. دکتر رضوی 350
 کارشناس آزمایشگاه خ. نصرتی نیا 355
آزمایشگاه تحقیقاتی نانو   345
آز. رباتیک و مهندسی پزشکی   351
 آزمایشگاه فیزیک هسته ای آ. دکتر وجدانی 352
رئیس کتابخانه مرکزی  خ. دکتر میناپور 360
 کارشناس  کتابخانه مرکزی  خ. مسگری 361

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام واحد نام شخص داخلی
  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آ.دکتر سراج 600
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  خ .سخدری 610
   امور کلاس ها آ. آتشی 612
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. افشون 613
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر عمارتی مقدم  631
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی خ.دکترمجیدی 632
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر بیات مختاری 633
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر یاوری 634
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر صادقی محسن آباد 635
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ. دکتر محمدیان 656
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ. دکتر سراج 661
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر مهرانی راد 636
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر جعفری 637
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. امامی 638
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. دکتر ذبیحی 642
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر دهناد 639
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر فارسی 641
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر رضایی 643
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر گاراژیان 644
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر نامی 645
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر باصفا 646
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی خ. دکتر مسجدی 647
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر رایگانی 648
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر موسوی نیا 652
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر رشید لمیر 649
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر منتظری 651
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر زارعی 653
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی خ. دکتر عرب نرمی 659
عضو هیات علمی گروه معارف آ. دکتر کشاورز 654
عضو هیات علمی گروه تاریخ تشیع آ. دکتر صادقی سمرجانی 657
عضو هیات علمی گروه تاریخ تشیع آ. دکتر ابوالبشری 655
عضو هیات علمی جامعه شناسی آ. دکتر سالار 658

دانشکده علوم پایه 

نام واحد نام شخص داخلی
 رئیس دانشکده علوم پایه  آ. دکتر سرگلزهی 700
   کارشناس امور آموزشی دانشکده   ولی ا.. عشقی 710
   امور کلاس ها آ. آتشی 712
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. افشون 713
   رصد خانه دکتر ساداتیان 721
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر دهقانی 732
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر نظیف کار 733
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر ابراهیمی 734
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر دریائی  731
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر صابریان 735
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر ساداتیان 736
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سخائی 737
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر وجدانی نقره ئیان 738
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سرگلزهی 739
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر واحدی 741
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر حقیقی 742
عضو هیات علمی گروه شیمی ا. دکتر عزیزی 743
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر منهمی 754
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر افتخاری 755
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر سخنوران 757
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر افخمی 745
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر خطیب آستانه 746
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر انجیدنی  744
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر رحمانی دوست 747
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر شیرازیان 748
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر فردوسی مکان 749
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالح 751
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر محمدی 752
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالحی 753
عضو هیات علمی گروه زمین شناسی خ. دکتر مختاری 756

دانشکده فنی و مهندسی

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی آ. دکتر سید داود سیدجوان 800
   کارشناس امور آموزشی دانشکده   ولی ا.. عشقی 810
   امور کلاس ها آ. آتشی 812
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. افشون 813
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر روحانی منش 820
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی خ. دکتر قاسمی 821
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر منعمی زاده 822
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر جوان 823
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر رضوی 824
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر امیرآبادی 825
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر شفیعی میم 829
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق خ. دکتر بلوچ زاده 830
عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی خ. دکتر مینا پور 827
عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی آ. دکتر دادگر 828

دانشکده هنر

نام واحد نام شخص داخلی
  رئیس دانشکده هنر آ. دکتر فرزانه فرخ فر 500
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  آ.سینا انجیدنی 510
  کتابخانه دانشکده هنر خ. سخدری 511
   امور کلاس ها ، مسئول کارگاه چاپ آ. معصومین 512
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. عزیزی 513
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.دکتر یعقوب پور  563
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.رزمخواه 552
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ. سیدانی 551
عضو هیات علمی گروه نقاشی خ. محمودی 553
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ.دکتر فرخ فر 557
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. دکتر صدقی 556
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.سلیم زاده 559
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. محمد درویشی 561
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.مهدی درویشی 562
عضو هیات علمی گروه عکاسی آ. زرقی 568
عضو هیأت علمی گروه عکاسی خ. عبداله آبادی 572
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. اسدخانی 569
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. نجیبی 566
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. قره باغی 565
عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی  آ. محمودی 564
 عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر آ.دکتر باوندیان 567
عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر آ. دکتر حسینی 571

سایر واحد ها و مراکز

نام واحد نام شخص داخلی
  ریاست دفتر نهاد مقام معظم رهبری آ.حجت الاسلام قربانی 235
  معاونت دفتر نهاد مقام معظم رهبری   238
  امور اداری دفتر نهاد مقام معظم رهبری آ. رمضانی  237
  مرکز نیشابور شناسی آ. دکتر ابوالبشری 245

سایر موارد

نام واحد نام شخص داخلی
 انتظامات درب ورودی پردیس دانشگاه   901
 انتظامات سازمان مرکزی   902
 انتظامات ساختمان دانشکده ادبیات   903
 انتظامات دانشکده هنر   904
   آبدارخانه - سازمان مرکزی   920
   آبدارخانه  دانشکده هنر   922
 آبدارخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   929
 سلف هنر - 924
 سلف پردیس - 927
 نقلیه  آ. عشقی 928