بسم رب شهـــدا 

 shahed

 

مقام معظم رهبری  :

 • امروز، به فضل همین شهادتها و به برکت خون شهدا، ملت ما، ملت سربلند و آبرومندی است و ملتها آبرو و عزت را این گونه باید پیدا کنند.

  

 

اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه طبق چارت سازمانی مصوب وزارت علوم، مستقیما زير نظر ریاست محترم دانشگاه مشغول به انجام وظيفه مي باشد. دانشجويان تحت پوشش اين اداره خانواده معظم و محترم شاهد، رزمنده، جانباز و آزاده و فرزندان این عزیزان مي باشند. ستاد شاهد و امور ايثارگران دانشگاه نیشابور از سال 1390 فعاليت خود را به منظور اجراي قوانين و مصوبات وزارت علوم آغاز نموده است تا با عنوان بازوي اجرايی ریاست دانشگاه، مسئوليت ارائه خدمات و رسيدگي به امور دانشجويان شاهد و ايثارگر را بر عهده گیرد.

  

اهداف و برنامه ها:

 • ارائه خدمات شايسته و مناسب به دانشجويان شاهد و ايثارگر
 • زمينه سازي براي مشاركت فعالانه دانشجويان شاهد و ايثارگر در عرصه هاي علمي، فرهنگي اجتماعي در جهت رشد و تعالي بيشتر آنان
 • بزرگداشت ايثارگري شهدا و ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در بین دانشجویان
 • پیگیری و اجرای مصوبات اداره کل ستاد شاهد و امور ایثارگران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • نظارت و ارزيابي تحليلي وضعيت آموزشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر در پايان هر نيمسال و ارائه طرح های مناسب براي رشد و تعالي دانشجویان
 • طراحي و تدوين فعاليت هاي موثر براي تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر و بهبود سطح فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر
 • تنظيم و تدوين طرح ها، برنامه ها و فعاليت هاي ويژه فرهنگي براي دانشجويان شاهد و ايثارگر
 • طراحي و تدوين فعاليت هاي ثمر بخش براي كاهش مشكلات عاطفي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر
 • بررسی دقیق روند آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر ترم تحصیلی، رفع موانع و مشكلات درروند ادامه تحصيل دانشجويان شاهد و ايثارگر با همفكري و همكاري بخش های مختلف دانشگاه و با استفاده از آيين نامه تسهيلات آموزشي ویژه دانشجويان شاهد و ايثارگر
 • بررسی دقیق مسائل و مشکلات دانشجویان وحل مشکلات موجود با برگزاری جلسات استاد مشاور، مشاوره و راهنمایی تخصصی دانشجویان درجهت پیشرفت و بهبود وضعیت تحصیلی دانشجو و در صورت نیاز، ارجاع و معرفی دانشجو به مرکز مشاوره تخصصی دانشگاه و مرکز مددکاری اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و پیگیری لازم جهت رفع مشکل دانشجو
 • پيگيري مسايل معيشتي و امور رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر نظیر خوابگاه، وام های دانشجویی، کار دانشجویی و غیره، تدارك امكانات لازم با همكاري و هماهنگي مسؤلان دانشگاه و واحدهای ذيربط
 • اجرای آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مصوب وزارت علوم و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • برگزاری جلسات ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه، ریاست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، جهت بررسی مسائل و موارد مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی و کمک آموزشی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر ترم تحصیلی
 • برگزاری جلسات استاد مشاور جهت مشاوره، هدایت و راهنمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر و برنامه ریزی درسی و آموزشی برای دانشجویان از نظر افت تحصيلي با انجام مشاوره هاي تحصيلي و حمايت هاي آموزشي، به منظور پيشگيري و كاهش افت تحصيلي و بهبود وضعیت آموزشی دانشجویان
 • ایجاد رابطه محترمانه با دانشجویان جهت شناسایی نیازهای آموزشی،تحصیلی و رفاهی دانشجویان
 • تهيه اطلاعات جامع از وضعيت آموزشي، فرهنگي، رفاهي و سلامت دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر ترم تحصیلی
 • پيگيري و جذب اعتبارات به منظور پيشبرد برنامه ها و فعاليت هاي مصوب از منابع ممكن

 

ریاست ستاد شاهد و امور ایثارگران دانشگاه: جناب آقای دکتر محمد حسین رحمانی دوست

مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه: سرکار خانم مهری گاراژیان

تلفن تماس: 05143305000 داخلی 333