ضمن عرض تبریک  پذیرش در مقطع تحصیلی جدید به اطلاع می رساند نحوه ثبت نام، زمانبندی و مدارک مورد نیاز در اطلاعیه تکمیلی در تاریخ‌ دوشنبه 1399/7/28 از طریق همین پایگاه  منتشر خواهد شد.

                                                                                                                                                                                                  با احترام

                                                                                                                                                                       مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیشابور