به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور؛ دکتر رحمانی دوست، سرپرست دانشگاه، روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه با دکتر زلفی گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در شهر مقدس مشهد دیدار کردند.

در این دیدار دکتر رحمانی دوست گزارشی از وضعیت موجود دانشگاه نیشابور ارائه کردند و پیرامون پیگیری و مرتفع نمودن مسائل و مشکلات دانشگاه با دکتر زلفی گل به گفتگو نشستند.

Screenshot 20220515 193151 Gallery