به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز شنبه 17 اردیبهشت ماه، اعضای محترم شورای صنفی کارکنان با جناب آقای دکتر رحمانی دوست سرپرست محترم دانشگاه دیدار نمودند.

در این دیدار اعضای شورای صنفی، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده تا کنون، به طرح مسائل و مشکلات صنفی کارکنان و بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و از سرپرست محترم دانشگاه در خصوص حل مشکلات صنفی کارکنان درخواست حمایت و همراهی نمودند.

در ادامه این جلسه سرپرست محترم دانشگاه ضمن با اهمیت دانستن  نقش شورای صنفی کارکنان به عنوان بازویی کارآمد در ارتباط بین کارکنان و مسئولین دانشگاه، در خصوص برگزاری نشست ها و جلسات با شورای صنفی کارکنان تاکید نموده و در خصوص پیگیری درخواست ها و حل مشکلات صنفی کارکنان قول مساعد دادند.

IMG 20220508 WA0009

 

IMG 20220508 WA0011