به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور؛ دکتر رحمانی دوست، سرپرست دانشگاه، روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه با اعضاء محترم هیأت علمی و یاوران علمی گرانقدر در سالن همایش های دانشگاه دیدار کرد. 
دکتر رحمانی دوست، ضمن ابراز قدردانی از حضور همکاران در این مراسم، از تمامی اعضاء محترم هیأت علمی و یاوران علمی دانشگاه دعوت کرد تا بیش از پیش با همدلی و همراهی برای پیشبرد اهداف دانشگاه تلاش کنند. 

 

2

1

3

4

5