به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور؛ جناب آقای مهندس میرفانی روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه با سرپرست دانشگاه دیدار کردند.

در راستای این دیدار که با هدف تعامل و همکاری هرچه بیشتر دستگاه ها و ارگان های دولتی سطح شهرستان برگزار شد، دکتر رحمانی دوست، سرپرست محترم دانشگاه ضمن بیان مسائل و مشکلات حال حاضر دانشگاه، خواستار مساعدت و همکاری همه جانبه شهرداری شدند.

جناب آقای مهندس میرفانی، شهردار محترم شهرستان نیز تأکید کردند که شهرداری در خدمت جامعه، دانشگاه و مردم است. وی همچنین افزود: در همین راستا تلاش می کنیم تا تعاملات شهرداری را با تمام سازمان های سطح شهرستان افزایش دهیم و از ظرفیت های موجود در فضای علمی و پژوهشی دانشگاه در حل مسائل و مشکلات شهری نیز بهره مند شویم.

در پایان مهندس میرفانی ضمن بازدید میدانی از فضای دانشگاه و مشکلات موجود در خصوص رفع مشکلات مطرح شده از سوی دانشگاه، مساعدت و همکاری همه جانبه شهرداری را اعلام نمودند.  

 

.جلسه با شهرداری 2

جلسه باشهرداری 1