به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور؛ دومین جلسه تحقق عملی شعار سال روز شنبه  10 اردیبهشت ماه با حضور معاون محترم فرماندار، معاونین محترم پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان، رئیس محترم شهرک های صنعتی نیشابور، رئیس محترم مرکز رشد نیشابور در محل سالن شورای دانشگاه نیشابور برگزار شد.  

در این جلسه به استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها در زمینه بهره مندی از مهارت های نرم افزاری اشاره شد و توصیه شد که در صورت امکان بهتر است دروس مرتبط با مهارت های نرم افزاری جایگزین دروس اختیاری شوند. همچنین فرصت های بیشتری برای  بازدید دانشجویان از صنایع فراهم شود.

دقت بیشتر در کارآموزی ها و همراهی بیشتر استادان در فرآیند کارآموزی ها، پیگیری تسهیل فرآیند جذب اعضاء هیأت علمی، استفاده از ظرفیت های نمایندگان محترم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، بکارگیری بخشنامه مسیردهی تحقق عملی شعار سال از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن اشاره شد

همچنین مقرر شد مکان جلسه به صورت چرخشی مشخص شود، صورت جلسات نیز پس از تنظیم برای تمام اعضاء ارسال شود و دستور جلسات به صورت جزئی تر و تخصصی تر مشخص شوند.

 

ارتباط با صنعت1

ارتباط با صنعت 3

ارتباط با صنعت 4