به دلیل شیوع اُمیکرون کلاس ها تا اطلاع ثانوی بصورت مجازی برگزار خواهد شد

" با توجه به وضعیت شیوع کرونا (امیکرون) و وضعیت قرمز شهرستان نیشابور تا اطلاع ثانوی کلیه فعالیت های آموزشی به صورت مجازی خواهد بود. بدیهی است حضور اعضا محترم هیات علمی تابع مقررات پیشین بوده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای پروپوزال مصوب کما فی سابق می توانند از فضاهای آزمایشگاهی و کارگاهی با هماهنگی استاد محترم راهنما اقدام فرمایند."