لیست کارکنان

 جهت مرتب سازی بر اساس هر کدام از ستون ها روی عنوان ستون مورد نظر کلیلک نمائید.

جهت جستجوی فرد مورد نظر کلید ترکیبی Ctrl+F را استفاده نمائید . و در باکس ظاهر شده عنوان مورد نظر را جستجو نمائید..

 

 نام  نام خانوادگی  واحد سازمانی  مسئولیت پست الکترونیک
 مهناز  ابراهیم نیا  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  کارشناس امور اداری دانشکده این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 مهدی میربلوک مدیریت امور مالی  مدیر امور مالی  
 مسعود اصغرنژادبلوچی  مدیریت امور فرهنگی  کارشناس فرهنگی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 حسن  افساء  اداره حراست  کارشناس حراست این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 سعید  افشون  مدیریت امور دانشجویی  کارشناس تربیت بدنی  
 سینا  انجیدنی  دانشکده هنر  کارشناس سمعی و بصری دانشکده این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 هادی  باطانی  مدیریت امور مالی  کارشناس مالی(حسابداری تعهدی) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 روح اله  برجی  معاونت آموزشی و پژوهشی  مسئول دفتر معاونت  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 معصومه  برجی  مدیریت طرح و برنامه  کارشناس طرح وبرنامه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 داود  بکائیان  گروه فناوری اطلاعات و رایانه  کارشناس فناوری اطلاعات و رایانه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 علی  عزیزی  حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل  مسئول دفتر ریاست این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 حسن  بهشتی  مدیریت امور اداری و پشتیبانی  مدیر امور اداری و پشتیبانی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 زینب  تقی ئی  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی  رئیس اداره خدمات آموزشی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 الناز  جانسریان  معاونت امور اداری وپشتیبانی  کارشناس امور اداری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 سمیه  جهانفر  معاونت آموزشی و پژوهشی  کارشناس پژوهشی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 حسام الدین   چمبری  دانشکده هنر  مسئول کارگاه مجسمه سازی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 محمد  حسین پور  مدیریت امور اداری و پشتیبانی  کارشناس دبیرخانه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 سیدمحسن  حسینی  معاونت دانشجویی و فرهنگی  کارشناس دانشجویی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 مجتبی  حلاجی  اداره حراست  انتظامات  
 وحید   دستجردی گروه فناوری اطلاعات و رایانه  کارشناس فناوری اطلاعات و رایانه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 امیر   رافعی   امور رفاه، بیمه و باز نشستگی مدیر امور رفاه، بیمه و باز نشستگی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 حانیه  سحابی  مدیریت امور مالی  حسابدار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 محبوبه  سخدری  دانشکده ادبیات و علوم انسانی کارشناس دانشکده این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 محمد  سلیمانی  مدیریت امور اداری و پشتیبانی  رئیس اداره کارگزینی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 سیدمسعود  سید موسوی  اداره حراست  انتظامات  
 مهدی  صادقی  مدیریت امور اداری و پشتیبانی  انباردار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 حمیدرضا  عشقی  مدیریت امور مالی   کارشناس امورمالی(اعتبارات) این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 محمد رضا  عشقی   دانشکده علوم پایه کارشناس دانشکده این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 احمد  عمرانی  دفتر فنی و امور عمرانی  کارشناس دفتر فنی و امور عمرانی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 محبوبه  غلامی  مدیریت امور دانشجویی  امور خوابگاه و رفاه دانشجویی  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 مهرداد  شوریابی  مدیریت امور مالی  حسابدار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 عباس  فرازی  مدیریت امور فرهنگی  رئیس دفتر معاونت این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 محمد جواد   فرازیان  مدیریت امور اداری و پشتیبانی  رئیس اداره خدمات عمومی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 عبدالصمد   کاظمی زاده  اداره حراست  انتظامات این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 مهری  گاراژیان  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی  کارشناس خدمات آموزشی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
صادق  گوهری اداره حقوقی  مشاور حقوقی  
 علی  محمدی  مدیریت امور دانشجویی  مدیر امور دانشجویی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 محمد  محمدیان  مدیریت امور فرهنگی  کارشناس فرهنگی و تربیت بدنی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 عبداله  محمودی  دانشکده هنر  کارشناس دانشکده هنر این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 احسان  مرآتی  دانشکده فنی و مهندسی کارشناس دانشکده این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 فرزانه  مرآتی گروه فناوری اطلاعات و رایانه  کارشناس گروه فناوری اطلاعات و رایانه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
ثمانه  مسگری حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل کارشناس امور بین الملل این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 سیدکاظم  معصومین  دانشکده هنر  کاردان خدمات آموزشی  
 امیر  مقدم نیا  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی  پذیرش و ثبت نام و بایگانی آموزش این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 مجتبی  موسسی  اداره حراست  کارشناس حراست این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 مجید  مهرآبادی  اداره حراست   رئیس اداره حراست این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 احمد  مؤمن نژاد  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی  کارشناس دوره شبانه و فارغ التحصیلان این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
مهدی میربلوک مدیریت طرح و برنامه مدیر طرح و برنامه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 معصومه  میرزایی  مدیریت امور دانشجویی  کارشناس تغذیه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 مجید  میلانی  مدیریت امور مالی  کارشناس مالی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 یوسف  ناصری  مدیریت امور اداری و پشتیبانی  کارپرداز این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 حسین  نصرآبادی اداره حقوقی  کارشناس حقوقی  
 بهاره  نصرتی نیا  مدیریت پژوهش و فناوری  کارشناس آزمایشگاه این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 مجید  وفایی  مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی  کارشناس تحصیلات تکمیلی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 داود   هروی شرق  دفتر فنی و امور عمرانی  کارشناس دفتر فنی و امور عمرانی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید