لطفا جهت جستجوی شماره فرد مورد نظر کلید های (CTRL+F) را فشرده و در باکس ظاهر شده تایپ نمائید.

برای دسترسی به شماره های مستقیم اعضا از خارج دانشگاه،  پیش شماره 43305 را درابتدای شماره داخلی شماره گیری نمایید (به طور مثال جهت ارتباط با شماره داخلی212 با شماره مستقیم 43305212 می توان تماس برقرار نمود.)

( همکار گرامی جهت ارتباط از دانشکده هنر به پردیس دانشگاه و بالعکس نیز تنها شماره گیری  داخلی افراد کافی است  )               

 

شماره تماس دانشگاه : 05143305000                                فکس دبیرخانه :   05143305234                                               

 

 دانلود فایل شماره تلفن های دانشگاه

 

 

حوزه ریاست

نام واحد نام شخص داخلی
 رئیس دانشگاه آ.دکتر صادقی سمرجانی 248
   مسئول دفتر ریاست  آ عزیزی 248
 رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل آ. دکتر عابدینی نسب 222
   کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل آ. سید محسن حسینی 201
  دبیرخانه جذب اعضای هیات علمی  آ. پهلوان 246
 مدیر طرح و برنامه آ. میربلوک 230
   کارشناس مسئول برنامه و بودجه خ. برجی 229
   کارشناس آمار و اطلاعات خ. ابراهیم نیا 228
   کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ.هروی 265
   کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی  آ. عمرانی 266
   کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی  آ. بابایی 268
   کارشناس تاسیسات  آ. عبدالله آبادی 269
   امور تاسیسات آ. جعفری 283
   مشاور امور عمرانی آ. کمیلی پور 267
 کارشناس امور حقوقی آ. نصرآبادی 240
 مشاور امور حقوقی  ا. گوهری 241
رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر آ .پرهیزگار 242
 مدیر نظارت و ارزیابی آ. دکتر نامی  231
   کارشناس نظارت و ارزیابی خ. نصرتی نیا 232
 دفتر خیرین آ. گلچین  205
 مدیر حراست دانشگاه آ. مهرآبادی 213
  دفتر حراست    آ.ابوالفضلی 213
   کارشناس حراست آ. افسا 215
   سرپرست انتظامات   216
  کارشناس مسئول حراست - رابط گزینش کارکنان آ.مؤسسی 214

معاونت اداری و مالی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون اداری و مالی آ. دکتر رشید لمیر 250
دفتر معاون اداری و مالی آ. نصرآبادی 250
 مدیر امور مالی آ. میربلوک 270
  کارشناس مسئول اعتبارات و تعهدات آ. عشقی 275
   کارشناس مالی 1 آ. شوریابی 271
   کارشناس مالی 2 آ. باطانی 272
   کارشناس مالی 3 آ. میلانی 273
     کارشناس مالی 4 خ . سحابی 276
    مدیر امور اداری آ. بهشتی 260
    رئیس اداره کارگزینی آ. سلیمانی 262
   رئیس اداره رفاه، بیمه و بازنشستگی  آ. دکتر رافعی 263
     کارشناس امور اداری  خ. جانسریان 261
     کارشناس دبیرخانه آ. حسین پور  255
   رئیس اداره خدمات عمومی آ. فرازیان 280
 امین اموال آ. برجی 285
     کارپرداز آ. ناصری 281
       انباردار آ. صادقی 284

معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون دانشجویی و فرهنگی آ. دکتر ساداتیان 400
   مدیر دانشجویی  آ. محمدی 410
   مدیر فرهنگی خ. دکتر میناپور 411
  رئیس اداره تربیت بدنی  آ . دکتر منتظری 420
 مرکز مشاوره دانشجویی آ. دهنوی 444
 کارشناس امور دانشجویی (خوابگاه و وام دانشجویی) خ. غلامی 412
   کارشناس امور تغذیه خ. میرزایی 416
   کارشناس امور فرهنگی  آ. حسینی 413
   کارشناس امور فرهنگی آ .محمدیان 414
   کارشناس امور فرهنگی آ. بلوچی 415
   کارشناس امور فرهنگی آ. دهنه 417
   کارشناس تربیت بدنی آ. دهنه 421
  سرای دانشجویی نشاط یک (پسرانه)  - 440
  سرای دانشجویی نشاط دو(دخترانه) - 441

معاونت آموزشی و پژوهشی

نام واحد نام شخص داخلی
 معاون آموزشی و پژوهشی  آ. دکتر باصفا 300
   مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی آ.نصرآبادی 300
   مدیر امور پژوهش و فناوری آ. دکتر عمارتی مقدم 310
   کارشناس پژوهشی خ. جهانفر 311
   کارشناس پژوهشی آ.سید مهدی حسینی 313
   رئیس گروه  فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای آ. بکائیان 380
   کارشناس فناوری اطلاعات و خدملات  رایانه ای آ. دستجردی 381
   کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای خ. مراتی 382
   مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی  خ. دکتر مختاری 370
  مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی  آ. دکتر عزیزی توپکانلو 320
  رئیس ادره خدمات آموزشی خ. تقی ئی 330
   رئیس گروه تحصیلات تکمیلی آ.وفایی 340
    کارشناس آموزش خ. گاراژیان 333
   کارشناس آموزش (دوره شبانه) آ.مومن نژاد 332
   کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام) آ.مقدم 331
   کارشناس آموزش آ. محمدرضا عشقی 334
  رئیس آزمایشگاه مرکزی آ. دکتر رضوی 350
 کارشناس آزمایشگاه خ . نصرتی نیا 355
آزمایشگاه تحقیقاتی نانو  آ. چمبری 345
آ ز. رباتیک و مهندسی پزشکی  آ. چمبری 351
 آزمایشگاه فیزیک هسته ای  آ. چمبری 352
رئیس کتابخانه مرکزی  آ. دکتر هاشم صادقی 360
 کارشناس  کتابخانه مرکزی آ. دکتر فرازی 361

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام واحد نام شخص داخلی
  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آ.دکتر مهرانی راد 600
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  خ .سخدری 610
   امور کلاس ها آ. آتشی 612
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. شریفان 613
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر عمارتی مقدم  631
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی خ.دکترمجیدی 632
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر بیات مختاری 633
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر یاوری 634
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر صادقی محسن آباد 635
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ. دکتر محمدیان 656
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر مهرانی راد 636
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر جعفری 637
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. امامی 638
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. دکتر ذبیحی 642
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر دهناد 639
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر فارسی 641
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر رضایی 643
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر گاراژیان 644
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر نامی 645
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر باصفا 646
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی خ . دکتر مسجدی 647
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر رایگانی 648
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر موسوی نیا 652
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر رشید لمیر 649
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر منتظری 651
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر زارعی 653
عضو هیات علمی گروه معارف آ. دکتر کشاورز 654
عضو هیات علمی گروه تاریخ تشیع آ. دکتر صادقی سمرجانی 657
عضو هیات علمی گروه تاریخ تشیع آ. دکتر ابوالبشری 655
عضو هیات علمی جامعه شناسی آ. دکتر سالار 658

دانشکده علوم پایه 

نام واحد نام شخص داخلی
 رئیس دانشکده علوم پایه  آ. دکتر امیرآبادی 700
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  آ. دکتر مرآتی 710
   امور کلاس ها آ. آتشی 712
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. شریفان 713
   رصد خانه دکتر ساداتیان 721
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر دهقانی 732
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر نظیف کار 733
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر ابراهیمی 734
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر دریائی  731
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر صابریان 735
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر ساداتیان 736
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سخائی 737
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر وجدانی نقره ئیان 738
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سرگلزهی 739
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر واحدی 741
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر حقیقی 742
عضو هیات علمی گروه شیمی ا. دکتر عزیزی 743
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر منهمی 754
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر افتخاری 755
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر افخمی 745
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر خطیب آستانه 746
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر انجیدنی  744
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر رحمانی دوست 747
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر شیرازیان 748
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر فردوسی مکان 749
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالح 751
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر محمدی 752
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالحی 753
عضو هیات علمی گروه زمین شناسی خ. دکتر مختاری 756

دانشکده فنی و مهندسی

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی آ. دکتر امیرآبادی 800
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  آ. دکتر مرآتی 810
   امور کلاس ها آ. آتشی 812
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. شریفان 813
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر روحانی منش 820
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی خ. دکتر قاسمی 821
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر منعمی زاده 822
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر جوان 823
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر رضوی 824
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر امیرآبادی 825
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر شفیعی میم 829
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی آ. دکتر عابدینی نسب 826
عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی خ. دکتر مینا پور 827
عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی آ. دکتر دادگر 828

دانشکده هنر

نام واحد نام شخص داخلی
  رئیس دانشکده هنر آ. دکتر حسینی 500
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  آ.محمودی 510
  کتابخانه دانشکده هنر آ .افشون 511
   امور کلاس ها ، مسئول کارگاه چاپ آ. معصومین 512
   کارشناس امور اداری دانشکده آ.سینا انجیدنی 513
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.دکتر یعقوب پور  563
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.رزمخواه 552
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ. سیدانی 551
عضو هیات علمی گروه نقاشی خ. محمودی 553
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ.دکتر فرخ فر 557
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. دکتر صدقی 556
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.سلیم زاده 559
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. محمد درویشی 561
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.مهدی درویشی 562
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. زرقی 568
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. اسدخانی 569
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. نجیبی 566
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. قره باغی 565
عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی  آ. محمودی 564
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ.دکتر باوندیان 567
عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر آ. دکتر حسینی 571

سایر واحد ها و مراکز

نام واحد نام شخص داخلی
  مسئول نهاد مقام معظم رهبری آ.حجت الاسلام قربانی 236
  کارشناس دفتر نهاد مقام معظم رهبری آ.مزینانی 238
  دفتر نهاد در دانشکده هنر    237
  دفتر نهاد در پردیس دانشگاه   235
  مرکز نیشابور شناسی آ. دکتر صادقی محسن آباد 245

سایر موارد

نام واحد نام شخص داخلی
 انتظامات درب ورودی پردیس دانشگاه   901
 انتظامات سازمان مرکزی   902
 انتظامات ساختمان دانشکده ادبیات   903
 انتظامات دانشکده هنر   904
   آبدارخانه - سازمان مرکزی   920
   آبدارخانه  دانشکده هنر   922
 آبدارخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   929
 سلف هنر - 924
 سلف پردیس - 927
 نقلیه  آ. عشقی 928