دکتر حسن صادقی سمرجانی از اردیبهشت ماه سال 1396 با حكم جناب آقاي دكتر محمد فرهادی مقام عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سمت "ریاست دانشگاه نيشابور"  منصوب شدند. 

ایشان استادیار رشته تاریخ تشیع بوده و بیش از این ریاست دانشگاه پیام نور نیشابور، ریاست دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری را دارا بوده است

 

 

 

 دکتر حسن صادقی سمرجانی

 • مدرک تحصیلی: دکترای تاریخ گرایش (تاریخ تشیع)
 • رتبه دانشگاهی: استادیار

 سوابق آموزشی:

 • دارای 25 سال تدریس در دانشگاه حکیم سبزواری از سال های 1371 تاکنون ادامه دارد
 • 10 سال تدریس در دانشگاه آزاد نیشابور(1372 تا 1382)
 • 7سال تدریس در دانشگاه پیام نور نیشابور(1377 تا1384)
 • مدرس دروس تاریخ، تاریخ تشیع، تاریخ اسلام، انقلاب اسلامی و ریشه های آن و علوم سیاسی (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 سوابق پژوهشی:

تالیف کتاب با عناوین زیر:

 • بهترین تاجیکان(تحلیلی بر زندگی سیاسی خواجه نظام الملک طوسی و نقش وی در حکومت سلجوقیان)
 • فرهنگ اصطلاحات تاریخی(انگلیسی-فرسی)
 • مجموعه مقالات
 • نهضت سربداران سبزوار و رابطه آن با دیگر نهضت های سربدار
 • چاپ چندین مقاله در نشریات علمی داخل و خارج از کشور
 • روابط خارجی سربداران در سقوط آن دولت (در حال چاپ)
 • تحلیلی بر حکومت علی (ع) بر محوریت مالک اشتر(در حال انتشار)

 سوابق اجرایی در دانشگاه:

 • مدیر دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه حکیم سبزواری بین سال های 1372 تا 1376
 • عضو هیأت رئیسه دانشگاه به مدت سه سال (1373 تا 1376)
 • ریاست دانشگاه پیام نور نیشابور بین سال های 1377 تا1384 به مدت 7 سال
 • ریاست بنیاد دایره المعارف نیشابور به مدت 8 سال و انتشار مدخل نامه نیشابور
 • ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبرزاری به مدت سه و نیم سال(از سال1389 تا اسفند1392)
 • عضو هسته گزینش کارکنان دانشگاه
 • عضو و نماینده کمیته جذب در دانشکده های الهیات و علوم انسانی
 • عضو هیئت بنیان گذاران خانه ریاضیات نیشابور
 • برگزاری همایش در قالب فعالیت های پژوهشی
 • دبیر سمینار خاورمیانه ای انقلاب اسلامی و صهیونیسم
 • دبیر سمینار ملی اسلام و مدرنیسم
 • دبیر همایش های روزهای ملی خیام بین سال های 1380تا1384
 • دبیر جشنواره کشوری تأتر دانشجویان پیام نور سراسر کشور در سال1382

 سوابق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی:

 • دارای 25 ماه حضور در جبهه های جنگ
 • مسئولیت فرماندهی گردان بسیج و دو گروهان ارتش در عملیات والفجر4
 • معاونت فرماندهی گردان دانشجوئی در جزایر مجنون در سال 1364
 • عضو هیئت بنیان گذاران انجمن اسلامی ارتش در لشکر 28 کردستان
 • عضو عقیدتی سیاسی و دبیر انجمن های اسلامی گردان187
 • دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد بین سال های 1363 تا1366
 • فرماندهی بسیج دانشگاه یزد
 • دبیر ستاد تقسیمات استانی در شهرستان نیشابور
 • عضو کمیته اجرایی اولین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر
 • دبیر ستاد توسعه شهرستان نیشابور (تدوین برنامه توسعه شهرستان نیشابور)
 • عضو انجمن اسلامی دانشگاه های دهلی و انجمن های اسلامی شبه قاره هند