لیست اعضای هیأت علمی 

 جهت مرتب سازی بر اساس هر کدام از ستون ها روی عنوان ستون مورد نظر کلیلک نمائید.

جهت جستجوی فرد مورد نظر کلید ترکیبی Ctrl+F را استفاده نمائید . و در باکس ظاهر شده عنوان مورد نظر را جستجو نمائید..

 

 نام خانوادگی

 نام     

 دانشکده  گروه آموزشی پست الکترونیک صفحه خانگی
ابراهیمی خانکوک عطیه علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ebrahimi.neyshabur.ac.ir
ابوالبشری پیمان ادبیات علوم انسانی تاریخ تشییع این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید abolbashari.neyshabur.ac.ir
اسدخانی محراب هنر ارتباط تصویری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  asadkhani.neyshabur.ac.ir
افتخاری محمد علوم پایه شیمی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید eftekhari.neyshabur.ac.ir
افخمی گلی مژگان علوم پایه ریاضی و آمار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید afkhami.neyshabur.ac.ir
امامی نیشابوری احسان  ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید emami.neyshabur.ac.ir
امیرآبادی حسین فنی ومهندسی مهندسی برق  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید amirabadi.neyshabur.ac.ir
انجیدنی احسان علوم پایه ریاضی و آمار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید anjidani.neyshabur.ac.ir
باصفا حسن  ادبیات و علوم انسانی باستان شناسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید basafa.neyshabur.ac.ir
باوندیان علیرضا  هنر مجسمه سازی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید bavandian.neyshabur.ac.ir
بیات مختاری مهدی  ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید bayatmokhtari.neyshabur.ac.ir
جعفری سرای عبدالمجید   ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید jafari.neyshabur.ac.ir
حسینی هاشم هنر پژوهش هنر این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید hoseini.neyshabur.ac.ir
حقیقی بهزاد علوم پایه شیمی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید haghighi.neyshabur.ac.ir
خطیب آستانه بهاره علوم پایه ریاضی و آمار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید khatib.neyshabur.ac.ir
دادگر مهران فنی و مهندسی مهندسی نساجی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید dadgar.neyshabur.ac.ir
درویشی محمد هنر  ارتباط تصویری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید darvishi.neyshabur.ac.ir
درویشی مهدی هنر ارتباط تصویری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید mdarvishi.neyshabur.ac.ir
دریایی ابراهیم  علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید daryaei.neyshabur.ac.ir
دهقانی زهرا علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید dehghani.neyshabur.ac.ir
دهناد ویدا  ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید dehnad.neyshabur.ac.ir
ذبیحی رضا ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید zabihi.neyshabur.ac.ir
رایگانی ابراهیم ادبیات و علوم انسانی باستان شناسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید raiygani.neyshabur.ac.ir
رحمانی دوست محمد حسین  علوم پایه ریاضی و آمار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید rahmanidoust.neyshabur.ac.ir
رزم خواه حسن هنر نقاشی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید razmkhah.neyshabur.ac.ir
رشید لمیر امین ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید rashidlamir.neyshabur.ac.ir
رضایی محمد حسین ادبیات و علوم انسانی باستان شناسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید rezaei.neyshabur.ac.ir
رضوی سید محمد فنی و مهندسی برق این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید razavi.neyshabur.ac.ir
روحانی منش علیرضا فنی و مهندسی برق این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir
زرقی محمد هنر ارتباط تصویری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید zarghi.neyshabur.ac.ir
ساداتیان سید داوود علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  sadatian.neyshabur.ac.ir
سخائی محمود علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید sakhaee.neyshabur.ac.ir
سرگلزهی ایمان علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید sargolzahi.neyshabur.ac.ir
سلیم زاده محمد جعفر هنر ارتباط تصویری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید salimzadeh.neyshabur.ac.ir
سیدانی سید علی هنر نقاشی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید seydani.neyshabur.ac.ir
 سید جوان  سید داود فنی ومهندسی  برق این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  javan.neyshabur.ac.ir
شیرازیان محمد علوم پایه ریاضی و آمار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید shirazian.neyshabur.ac.ir
صابریان احسان علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید saberian.neyshabur.ac.ir
صادقی سمرجانی حسن ادبیات و علوم انسانی معارف این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید sadeghi.neyshabur.ac.ir
صادقی محسن آباد هاشم  ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید hsadeghi.neyshabur.ac.ir
صالح سید محسن علوم پایه ریاضی و آمار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید saleh.neyshabur.ac.ir
 صالحی سید مهدی علوم پایه ریاضی و آمار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید salehi.neyshabur.ac.ir
صدقی مهرداد  هنر ارتباط تصویری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید sedghi.neyshabu.ac.ir
عابدینی نسب روزبه فنی ومهندسی مهندسی پزشکی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید abedini.neyshabur.ac.ir 
عزیزی توپکانلو حسین علوم پایه شیمی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید azizi.neyshabur.ac.ir
عمارتی مقدم داوود ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید emarati.neyshabur.ac.ir
فارسی رقیه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید farsi.neyshabur.ac.ir
فرخ فر فرزانه هنر ارتباط تصویری این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید farrokhfar.neyshabur.ac.ir
فردوسی مکان امین  علوم پایه ریاضی و امار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ferdosi.neyshabur.ac.ir
قاسمی مهدیه فنی و مهندسی برق این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید ghasemi.neyshabur.ac.ir
قره باغی رضا هنر مجسمه سازی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید gharehbaghi.neyshabur.ac.ir
کشاورز رضا ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید keshavarz.neyshabur.ac.ir
گاراژیان عمران ادبیات و علوم انسانی باستان شناسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید garazhian.neyshabur.ac.ir
مجیدی فاطمه ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید majidi.neyshabur.ac.ir
محمدی رضا علوم پایه ریاضی و آمار این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید mohammadi.neyshabur.ac.ir
محمدیان حسین ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید mohammadian.neyshabur.ac.ir
محمودی اکرم هنر نقاشی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید mahmoodi.neyshabur.ac.ir
مختاری زهرا علوم پایه زمین شناسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید mokhtari.neyshabur.ac.ir
مسجدی خاکی پرستو ادبیات و علوم انسانی باستان شناسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید masjedi.neyshabur.ac.ir
منعمی زاده مصطفی فنی و مهندسی برق این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید monemi.neyshabur.ac.ir
منهمی حسن علوم پایه شیمی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید monhemi.neyshabur.ac.ir
مهرانی راد مهدی  ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید mehrani.neyshabur.ac.ir
میناپور شهره فنی و مهندسی مهندسی نساجی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید minapoor.neyshabur.ac.ir
نامی حسن ادبیات و علوم انسانی باستان شناسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید nami.neyshabur.ac.ir
نجیبی جعفر هنر مجسمه سازی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید najibi.neyshabur.ac.ir
نظیف کار سمیرا علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید nazifkar.neyshabur.ac.ir
واحدی داود علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید vahedi.neyshabur.ac.ir
وجدانی علیرضا علوم پایه فیزیک این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید vejdani.neyshabur.ac.ir
یاوری هادی ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید yavari.neyshabur.ac.ir
یعقوب پور آرمان  هنر نقاشی این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید yaghobpour.neyshabur.ac.ir