طی ماه های اخیر و با توجه به شیوع ویروس کرونا نقش دانشگاهها در جهت اطلاع رسانی و مسئولیت اجتماعی پر رنگ گردیده است. در راستای آگاهی بخشی، مقابله و کنترل ویروس کووید -19 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گزارشی از اقدامات و عملکرد مفید و قابل قبول دانشگاه های مطرح جهان تهیه نموده که در قالب سه فایل pdf  جهت بهره برداری کارکنان و دانشجویان محترم تقدیم میگردد. با آرزوی سلامتی و از بین رفتن این ویروس در کل جهان

g1.pdf

g2.pdf

g3.pdf