ضمن تبریک به دانشگاهیان و شهروندان نیشابوری به اطلاع می رساند در سال تحصیلی جدید ۷ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد به رشته‌های تحصیلی دانشگاه نیشابور افزوده شده است از این تعداد ۵ رشته در مقطع کارشناسی می باشد که شامل عکاسی، نساجی، مهندسی پزشکی، علوم ورزشی و جامعه شناسی و دو رشته در مقطع ارشد شامل مطالعات تاریخ تشیع و مهندسی مکاترونیک است.