دانشمندان گزارش کرده اند دریاچه هایی در زیر سطح کره مریخ یافته اند. این یافته  که در مجله Nature Astronomy به چاپ رسیده است تایید بر یافته دریاچه در قطب جنوب سیاره مریخ در سال 2018 است. در آن زمان محققان بسیاری این یافته را مبتنی بر داده های کافی نمی دانستند. اما اکنون نه تنها وجود این دریاچه با مدارک بیشتر، شامل 134 مشاهده، تایید شده است، بلکه سه دریاچه دیگر نیز در اطراف آن گزارش شده است. البته برخی از محققان همچنان در وجود آب در این کره شک دارند. آنها می گویند مایع یافت شده ممکن است آب نباشد و دلایل کافی هنوز برای آن وجود ندارد. در حالی که برخی می گویند وجود آب در این سیاره می تواند نشانه وجود حیات در آن باشد، برخی از دانشمندان حدس می زنند که این دریاچه ها در زیر سطح مریخ دارای مقدار بسیاری نمک می باشند که احتمال زندگی در آنها را کم می کند.

 Marc

منبع:

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02751-1#ref-CR1