بشر همواره در اجرای امور مختلف از طبیعت الهام گرفته است و یک از بارزترین این امور طراحی های مهندسی است. از دوران قدیم جهت پرواز از پرندگان الهام گرفته اند و اکنون دانشمندان در فکر استفاده بیشتر از تکنیکهای موجود در طبیعت برای استفاده در طراحی های مهندسی می باشند.

بر اساس مقاله ای که در نشریه Science منتشر شده است، برخی از پرندگان از حسگرهای فعال به منظور پیشگیری از برخورد به موانع استفاده می کنند. به عنوان مثال مگسها از حسگر مکانیکی برد کوتاهی به عنوان مکانیسم پیشگیری از برخورد استفاده می کنند که این سیستم در مواقعی که دید وجود ندارد کاربرد دارد. دانشمندان در این کار پژوهشی از شبیه سازیهای دینامیک سیالات به وسیله رایانه استفاده نموده و عملکرد این حسگر را مطالعه نمودند. سپس این تکنیک را جهت استفاده در رباتهای پرنده پیشنهاد نمودند. 

DJI Mavic Pro 32613533582

مرجع:  DOI: 10.1126/science.abb0064