دانشمندان سراسر دنیا به دنبال یافتن واکسنی برای مقابله با بیماری کورونا، که اخیرا اکثر کشورهای دنیا را درگیر کرده، می باشند. گروهی از دانشمندان در کشور چین اعلام کرده اند واکسن پیشنهادی برای این بیماری یافته اند که تاثیر مناسبی در ایمنسازی میمونها داشته است. 

واکسن مورد نظر از ویروسهای غیر فعال شده و خالص شده بدست آمده و بر اساس ادعای این دانشمندان سطح آنتی بادیهای مخصوص خنثی سازی ویروس کورونا را در حیوانات بالا برده است. در این مطالعه دو دوز کم و زیاد از این واکسن آزمایش شده و نتایج مناسبی در ایمن سازی میمونها بدست آمده است. این واکسن هنوز بر روی انسانها آزمایش نشده است.

 

corona

یک سلول (آبی) درگیر شده با ویروسهای کورونا (زرد). کردیت: NAID/NIH

 

منبع:  doi: 10.1038/d41586-020-00502-w