CorVcn

  • دانشمندان در حال آزمایش واکسنها برای ایجاد ایمنی در مقابل ویروس کورونا می باشند. اما برخی دیگر از دانشمندان هشدار داده اند که این عجله در آزمایش واکسنها می تواند خطرهایی نیز به همراه داشته باشد. آزمایشهای انجام شده معمولا بر اساس روشهای به کار گرفته شده در مورد ساخت واکسن برای بیماریSARS-CoV-2 است.
  • با فعالیتهای انجام شده در چین، اکنون تعداد بیشتری انسان در خارج از این کشور به دلیل ابتلا به بیماری کورونا نسبت به افراد داخل این کشور جان می دهند.
  • با سختگیریهای دولت آمریکا در مورد دانشمندانی که اطلاعات آزمایشهایشان در کشور چین را در اختیار این دولت قرار نمی دادند، پروفسور Tan دانشگاه فلوریدا را ترک کرده و به دانشگاه هونان در چین رفت. حال این دانشمند اعلام کرده است که یک دستگاه آزمایش سریع کورونا ساخته است که در ۴۰ دقیقه نتیجه را اعلام می کند.
  • اگرچه در افراد مسن احتمال شرایط سخت بیماری کورونا و در شرایطی، مرگ بیشتر است، اما این احتمال در جوانان صفر نیست. در آمریکا یک پنجم افراد بیمار با سن مابین ۲۰ تا ۴۴ سال به اندازه ای بیمار بوده اند که باید در بیمارستان بستری می شده اند. در این خبر افراد زیر ۲۰ سال گزارش نشده اند.

منبع: Nature