دانشمندان طرحی ساده برای ساخت رآکتورهای گداخت هسته ای (Nuclear Fusion) پیشنهاد کرده اند. این رآکتورها معمولا هسته های ابررسانای پیچیده ای جهت منحصر کردن پلاسما نیاز دارند. اما پروفسور Michael Zarnstorff در حالی که مشغول کمک به پسرش در پروژه ساخت اسلحه مغناطیسی بود، متوجه شد مگنتهای neodymium–boron قدرت بسیار زیادی برای استفاده در رآکتورهای گداخت هسته ای دارند. این دستاورد در مجله PHYSICAL REVIEW LETTERS به چاپ رسیده است.

منبع:PHYSICAL REVIEW LETTERS

d41586 020 00745 7 17788164