بر اساس اعلام منابع اطلاعاتی در چین در دو روز گذشته تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. حداقل ۱۰۰ نفر در چین و ۳۷ نفر در خارج از چین به این بیماری مبتلا شده اند. در آلمان، ژاپن و ویتنام اولین نمونه های انتقال این ویروس از انسان به انسان در خارج از چین مشاهده شده اند.

بنا به اظهارات پروفسور Raina MacIntyre از دانشگاه New South Wales (استرالیا)، دانشمندان در مدل کردن این بیماری دچار مشکل می باشند و دلیل این امر ناکافی بودن اطلاعاتی است که توسط سازمانهای مربوطه در چین منتشر می شوند. در استرالیا برای اولین بار خارج از کشور چین دانشمندان در موسسه Peter Doherty اقدام به کشت و آزمایش این ویروس در آزمایشگاه کرده اند. آنها ویروس را از فرد مبتلا در آن کشور دریافت کرده اند.

یکی از فاکتورهای مهم در شناخت بیماری ها عدد Ro است، عددی که اگر بیشتر از ۱ باشد، باید اقدامات مهم در جلوگیری از پخش بیماری صورت پذیرد. این عدد در مورد کرونا بین ۱.۴ تا ۲.۵ گزارش شده است، هرچند تمامی اعداد گزارش شده دارای تقریبهای زیادی می باشند. 

 

corona

منبع: Nature