نام: دکتر مهدی مهرانی راد

سمت: مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین­ الملل

پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

وب سایت شخصی دکتر مهرانی راد

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارکنان حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 

نام: مسعود اصغرنژادبلوچی

سمت: کارشناس روابط عمومی

پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

وب سایت کارشناس روابط عمومی

 

نام: مهناز ابراهیم نیا

سمت: کارشناس روابط بین الملل

پست الکترونیکی:  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

وب سایت کارشناس روابط بین الملل

 

نام: حسن بهشتی

سمت: کارشناس دفتر ریاست

پست الکترونیکی:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

وب سایت کارشناس دفتر ریاست

روابط عمومی

روابط عمومی نهادی است که به جوامع نوین تعلق دارد و در روند پیدایش و رشد سازمان‌های نوین برای تسهیل ارتباط میان سازمانها با محیط درونی و بیرونی، مخاطبان، گروه‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر از سازمان‌، افکار عمومی، رسانه‌ها و سازمانهای دیگر ایجاد شده است. در دنياي امروز ارتباطات و اطلاعات يك اصل مهم و انكار ناپذير تلقي مي شود. 
در راستاي بر قراري اين ارتباط هر چه تلاش بيشتري صورت پذيرد امكان موفقيت بيشتر خواهد بود. به همين منظور درتمامي مراكز مهم اعم از دولتي و خصوصي داشتن يك روابط عمومي قوي لازم و ضروري است و مي تواند بعنوان قلب اين دستگاه محسوب گردد و هر چه اين روابط عمومي قوي تر باشد ، بالندگي و پيشرفت آن دستگاه بيشتر خواهد شد.

در واقع روابط‌ عمومی بخش مهمی از یک سازمان است که وظایفی همچون اطلاع‌رسانی، اطلاع‌یابی، پاسخگویی، شناخت «افکار عمومی»، شناخت و تجزیه و تحلیل «نقاط قوت و ضعفها و فرصتها و محدودیتها» را بر عهده داشته و در پی آن است تا با پیشگیری از محدودیتها، بهترین استفاده را از فرصتها برای تحقق اهداف سازمان ببرد.


با توجه به اهداف و ساختار روابط عمومی دانشگاه نیشابور، وظایف آن به شرح زیر می باشد:

امور مربوط به اخبار و اطلاعات دانشگاه:

    جمع آوری و تمرکز اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت های دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، عمرانی و انتشار آن از طریق رسانه های جمعی
    همکاری با صدا و سیما در انجام مصاحبه های مسئولین در زمینه های علمی، تحقیقاتی، اجرایی و ...