اواخر بهمن ماه سال جاری هیأت متشکل از 4 استاد رشته ایران شناسی از دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان جهت ایراد سخنرانی علمی، برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه نیشابور حضور خواهند داشت. شایان ذکر است این دعوت توسط مدیریت امور بین الملل دانشگاه نیشابور با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی، در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت علوم ارمنستان صورت گرفته است.