پنجمین جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی با معرفی آثار برگزیده در همدان به کار خود پایان داد. پنجمین جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی با معرفی آثار برگزیده در همدان به کار خود پایان داد و براساس آرا هیئت داوران در بخش برگزیدگان خانم افسانه سادات حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه نیشابور رتبه ی دوم را کسب کرد و با اهدای لوح تقدیر ، تندیس و جایزه ی نقدی از او تقدیر به عمل آمد.  گفتنی است خانم حسینی تنها برگزیده ی جشنواره از استان خراسان رضوی بود. همچنین هیئت داوران هیچ اثری را حائز کسب رتبه نخست ندانست. از یک هزار آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره از سراسر کشور در قالب دوبیتی و رباعی هیئت داوران ۱۱ اثر را به عنوان برتر معرفی کردند. در آیین پایانی پنجمین جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی که در جوار آرامگاه شاعر و عارف دوبیتی سرایی همدانی بابا طاهر برگزار شد شاعران برجسته از سراسر کشور سروده های های خود با موضوع حضرت امام رضا (ع) قرائت کردند. همچنین در این مراسم از کتاب زمزمه خورشید ۴ اشعار برگزیده چهارمین جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی استان همدان رونمایی شد.

در صحن و سرا نشاط بی حد دارم 

هر روز جواز رفت و آمد دارم

گنجشکم و آسمان برایم قفس است

وقتی که هوای خاک مشهد دارم

**

 
بی چتر نشست و چشم بارانی داشت

در همهمه ی باد ، غزل خوانی داشت

هر کس که اسیر صحن آزادی شد

دلواپسی اش سبک خراسانی داشت

**
ای آینه ! آشنای هر بیگانه!

شهریور دامنت پُر از پروانه

دریاچه و رود و چشمه راهی شده اند

با همهمه تا ساحل سقاخانه 

**
نمی رفت از حرم ، لبریز غم بود

قطار ای کاش پاهایش قلم بود !

دل آشفته اش را پس نمی خواست

دلش دست امانات حرم بود...

 

افسانه سادات حسینی