با همکاری معاونت دانشجویی‌فرهنگی‌ دانشگاه نیشابور و سازمان جهاد‌ دانشگاهی، طرح نهضت قرآن آموزی دانشجو معلم قرآن کریم ویژه دانشجویان شهرستان نیشابور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در دانشگاه نیشابور برگزار می‌گردد.

طرح نهضت قرآن آموزی دانشجو معلم قرآن کریم شامل ۱۰۰ ساعت دوره آموزشی به شرح زیر می‌باشد:

    ۲۰ ساعت تدبر در قرآن

    ۳۰ ساعت تجوید

    ۳۰ واحد روش تدریس

    ۲۰ ساعت سبک زندگی قرآنی

اساتید همه‌ی رشته ها از بین اساتید مطرح قرآنی سطح شهرستان انتخاب شده‌اند و پس از پایان دوره از شرکت کنندگان آزمون به عمل خواهد آمد و به پذیرفته شدگان نهایی گواهی نامه سازمان فعالیت های قرآنی جهاد دانشگاهی کل کشور اعطا می‌گردد.