ثبت نام #هفتمین جشنواره #مسیر_خوشبختی شروع شد

برگزاری مسابقات

آزمون آنلاین

همایش و...

🎁جوایز  شرکت در جشنواره🎁

🎁یک کارت هدیه  پانصدهزارتومانی

🎁 ۶ کارت هدیه ۴۰۰ هزارتومانی

🎁یک  کارت هدیه ۳۰۰ هزار تومانی

🎁یک کارت هدیه ۲۰۰ هزار تومانی

🛒تسهیلات ویژه🛒

✒️📝خرید لوازم خانگی با وام ۳۶ ماهه بدون پیش پرداخت تا سقف ۲۰ میلیون تومان به ازای هر نفر

📝معرفی مراکز لوازم خرید لوازم خانگی به صورت نقد با تخفیف ویژه

📝اعطای دفتر چه تسهیلات با تخفیفات ویژه از قبیل تالار پذیرایی، مزون، آرایشگاه ،اماکن تفریحی و...

📝ارائه مشاوره های تخصصی قبل و بعد ازدواج به دانشجویان

📝برگزاری کارگاه های تخصصی برای جوانان در آستانه ی ازدواج و زوج های جوان

جهت ثبت نام به سایت

nahad.mums.ac.ir

مراجعه کنید.

@setad_ezdevaj