کارگاه پدافند غیرعامل- 9 آذر ماه

-    عنوان کارگاه: اهميت و ضرورت پدافند غيرعامل، تاب آوری شهری (Urban Risiliency) و آشنایی با سامانه فرماندهی حادثه( ICS)

-    تاریخ برگزاری کارگاه: پنجشنبه 9 آذر ماه ساعت 9 صبح به مدت یک روز

-    محل برگزاری کارگاه: نیشابور- انتهای بلوار جانبازان- انتهای بلوار ادیب غربی- دانشگاه نیشابور- سالن همایش های دانشگاه

-    ارائه گواهینامه معتبر و مشترک پایان دوره کارگاه( با امضای ریاست دانشگاه مالک اشتر، ریاست دانشگاه نیشابور و سازمان پدافند غیرعامل کشور)

-    سخنرانان کارگاه: جناب آقای دکتر نکوئی عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر و جناب آقای مهندس ستاره عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر

-    مبلغ سرمایه گذاری 200 هزار تومان می باشد.( شامل پک کارگاه، پک هدیه، وعده ناهار و پذیرایی و نیشابور گردی)

-    واریز مبلغ سرمایه گذاری کارگاه به شماره حساب بانک تجارت 455545994 بنام درآمد اختصاصی دانشگاه نیشابور

-    ارسال لیست اسامی و مشخصات شرکت کنندگان در کارگاه به همراه ارسال فیش های واریزی به شماره فاکس دانشگاه به شماره: 051-43305234(بر روی فیش های ارسالی، مشخصات شرکت کنندگان درج گردد)

-    تاریخ نهایی ثبت نام در کارگاه و ارسال مشخصات و اسامی شرکت کنندگان و ارسال فیش های واریزی به شماره فاکس دانشگاه تا تاریخ 25 آبان ماه می باشد.

-در صورت نیاز به اسکان بر ای چهارشنبه 8 آذرماه(وعده شام چهارشنبه و صبحانه پنجشنبه)، لیست مشخصات مهمانان به همراه شماره همراه آنان و فیش واریزی جهت هماهنگی های لازم تا 25 آبان ماه به شماره فاکس دانشگاه ارسال گردد، مبلغ اسکان و پذیرایی برای هر نفر 60 هزار تومان می باشد که می بایست به شماره حساب دانشگاه واریز شود.(بر روی فیش های ارسالی، مشخصات شرکت کنندگان جهت اسکان درج گردد)

-بسیار مهم: به همراه داشتن اصل فیش واریزی برای اسکان و اصل فیش واریز ثبت نام کارگاه در روز برگزاری جهت پذیرش الزامی است.

- نظر به صدور گواهینامه های حضور، خواهشمند است در خصوص ارسال کامل و واضح اسامی و مشخصات شرکت کنندگان نهایت دقت صورت پذیرد و اسامی بصورت تایپ شده و طی نامه اداری فاکس و ارسال گردد.