پروژه های انجام شده :

خوابگاه دانشجویی نشاط 1: این پروژه با پیگیری های  آقای دکتر علی مروی نماینده سابق شهرستان نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی و اختصاص اعتبار 2میلیارد تومان از وزارت نفت در مسا حتی حدود 2000متر مربع ساخته شد. در سال 1394 به بهره برداری رسید وهم اکنون حدود 150دانشجو  در آن اسکان دارند.

پروژه های در دست احداث:

مسجد دانشگاه با حدود 800مترمربع زیربنا با اختصاص 400میلیون تومان با کمکهای خیرین آغاز بکار کرد .هم اکنون با تخصیص مبلغ کمک هزینه ساخت توسط وزارت محترم علوم در حال اجرا میباشد.

ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه که فاز اول آن با 2800مترمربع زیربنا توسط کمک خیرین بویژه صاحبان صنعت و کارخانجات شهرستان در دست اقدام است. دانشکده فنی و مهندسی با بیش از 7000متر زیربنا که هم اکنون مجمع محترم در حال رایزنی و پیگیری جهت شروع بکار هستند.

لازم به ذکر است که از ابتدای آغاز بکار مجمع تاکنون هر ماه دو میلیون تومان وام قرض الحسنه  با اعتبار خیرین و همکاری صندوق قرض الحسنه انصار القائم به دانشجویان نخبه بی بضاعت پرداخت گردیده است.