هیأت های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانها

نظارت و ارزيابي در جوامع پيشرفته بسترساز کارايي و اثربخشی نظام مطبوع خود هستند و همواره از جايگاه با اهميت و درخور توجهی برخوردارند. اهميت اين امر در آموزش عالی دو چندان است زيرا نظام آموزش عالی به عنوان نظامی پيشرو و تعيين کننده خط مشی قادر است زمينه توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی را فراهم آورد و ساير حوزه ها را تحت تاثير قرار دهد و به همين منظور آگاهی از ميزان تحقق اهداف آموزش عالی و اطلاع از نارسائی ها و نقاط قوت (وضعيت موجود) از ابزارهای لازم و اساسی است که ميتواند تصميم گيران، سياست گذاران و برنامه ريزان آموزش عالی را در جهت بهبود روشها و نيل به اهداف و افزايش بازدهی ياری نمايد. ارزيابي، آيينه تمام نماي آموزش عالي مي باشد که نقاط قوت و ضعف را مشخص مي کند و دانشگاهها و موسسات  بر اساس آن مي توانند نقايص را برطرف کرده و به اهداف خود نزديک شوند. هدف از نظارت و ارزيابي دانشگاهها حفظ و ارتقاي کيفيت آموزش مي باشد.

مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی با توجه به وظایف تعیین شده برای آن در ساختار وزارت علوم و همچنین برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران متولی نظارت و ارزیابی بر بیش از ۳۰۰۰ مرکز آموزش عالی کشور اعم از آموزشی، پژوهشی، فناوری و... می‌باشد که با توجه به گستردگی حوزه جغرافیایی حوزه نظارت، که بخشی از آن ناشی از رشد کمی بدون برنامه و بی تناسب سال‌های گذشته می‌باشد این مرکز اقدام به ایجاد شبکه‌ای از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور در قالب هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی با محوریت دانشگاه‌های دولتی استان‌ها در سطح کشور نمود. شبکه مذکور در ۳۱ استان کشور و با ترکیبی قریب به ۱۰۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه‌های دولتی و کارگروه‌های مرتبط امر خطیر نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور را به عهده دارند.

هسته اصلی و محوریت هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی همانگونه که بیان گردید شامل دانشگاه‌های دولتی هر استان می‌باشد. هر هیأت برای هر کدام از زیرنظام‌های آموزش عالی دارای کارگروهی مستقل می‌باشد که سایر دانشگاه‌های غیردولتی و مراکز آموزش عالی استان مانند دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی و... در کارگروه‌های مذکور برای مشارکت در امر نظارت بر آموزش عالی استان دارای نمایندگانی می‌‌باشند.

هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی گزارش‌های خود را براساس شیوه نامه و دستورالعمل‌های تعیین شده در قالب کاربرگ‌های یکسان به مرکز نظارت و ارزیابی ارسال می‌نمایند. گزارش نظارتی مرتبط با زیرنظام‌های آموزش عالی پس از بررسی در هیأت‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‌ها و یا در صورت لزوم در مرکز نظارت و ارزیابی (برای مواردی مانند عدم تخصیص رشته و دانشجو و یا توقف فعالیت و انحلال)، نتیجه نهایی بررسی را طی نامه‌ای همراه با موارد اصلاحی و تعیین محدوده زمانی برای انجام تغییرات لازم به مجموعه مورد بازدید ابلاغ می‌نماید و در صورت نیاز به سایر مراجع ذیصلاح در داخل وزارت علوم مانند دفتر گسترش آموزش عالی و یا مدیریت زیرنظام مربوطه مانند دانشگاه جامع علمی کاربردی و پیام نور و... ارسال می‌نماید.

ضمناً برای هماهنگی هیأت‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‌ها علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی، همایشی با حضور کلیه هیأت‌های مذکور برقرار و نسبت به بررسی چالش‌ها و راهکارهای موجود همفکری لازم صورت می‌پذیرد. همچنین عملکرد هیأت‌های مذکور نیز در طول یکسال فعالیت مورد بررسی و نتیجه آن به خود هیات‌های استانی نظارت و ارزیابی آموزش عالی اعلام می‌گردد.  قابل ذکر است که در بازدیدهای هیات های نظارت و ارزیابی آموزش عالی کلیه ارکان یک موسسه آموزش عالی، از جمله عملکرد مدیران، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، فضای فیزیکی و امکانات و... مورد بازدید و توجه قرار می‌گیرند (اقتباس مطلب از وبگاه مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی)

در همين راستا و پیرو ابلاغ آئین‌نامه تشكيل و نحوه فعاليت هیئت‌های نظارت استاني (شیوه‌نامه مصوب 87/1/24) و نیز مفاد ماده 10 «آیین‌نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری» و در اجرای ماده 4 آيين نامه تشکيل و نحوه فعاليت شورای نظارت و ارزيابی آموزش عالی مصوب ارديبهشت 1386 و به منظور عمل به تکاليف قانونی اعمال نظارت ذکر شده در ماده 2 قانون اهداف وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مصوب سال 83 ، مبنی بر نظارت بر فعاليت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی کشور (اعم از دولتی و غير دولتی) و ارزيابی مستمر فعاليت آنها هياتهای نظارت استانی تشکيل و در استان خراسان رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دانشگاه منتخب و دبيرخانه هیئت نظارت و ارزيابي استاني عهده دار اين امر گرديده است.

هیات نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی - دانشگاه فردوسی مشهد

وظایف و اختیارات هیئت استانی به استناد "آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ 95/9/2:

نظارت و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی و اجرایی مؤسسه های استان.

تهیه گزارشهای لازم از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی و اجرایی مؤسسه های مستقر در استان و ارسال ان به مرکز جهت اتخاذ تدابیر لازم.

برگزاری کارگاهها، گردهمایی ها، سمینارها و ... در راستای ارتقای کیفی مؤسسه ها.

پیشنهاد اصلاح فرایند نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در استان.

پیگیری اجرای سیاستها و خط مشی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی.

تهیه و تدوین برنامه سالیانه نظارت و ارزیابی استانی و ارسال آن به مرکز.

پیگیری موارد ارجاعی از سوی مرکز و ارسال نتایج آن به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم.

شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالشها و فرصتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجرایی مؤسسه های آموزش عالی استان و پیگیری راهکارهای تضمین کیفیت آنها.

رسیدگی به شکوائیه افراد حقیقی یا حقوقی در خصوص مسائل آموزش عالی که ماهیت آنها برابر مقررات جنبه نظارتی و ارزیابی دارد

    

هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

اهداف هيأتهاي استاني                                                                                             

- اجراي مصوبات شواري نظارت وارزيابي آموزش عالي

- كمك به انجام نظارت وارزيابي كليه مؤسسات آموزش عالي استان

- ايجاد هماهنگي وارتباط با مؤسسات آموزش عالي استان وجمع آوري اطلاعات وآمار مورد نياز

- ارائه گزارشهاي مستمر وتحليلي از ميزان موفقيت و عملكرد مؤسسه هاي آموزش عالي استان

- ارسال پيشنهادها وراهكارهاي لازم به(دفترنظارت)درخصوص نظارت وارزيابي مؤسسات

- ترويج فرهنگ ارزشيابي در استان .

 وظايف هياتهای استانی

هيأت استاني موظف است به منظور ايجاد وحدت رويه براي تحقيق اهداف در نظر گرفته شده اقدامات اجرايي و تكميلي خود را به شرح ذيل برنامه ريزي و عملياتي نمايد:

- تدوين برنامه هاي نظارت و ارزيابي از مؤسسات استان شامل تهيه جدول زمانبندي بازديد هاي ادواري ساليانه از مؤسسه ها و ارسال آن به دبير خانه « شوراي نظارت ».

- انجام امور محوله از سوي دبيرخانه « شوراي نظارت ».

- دريافت شكايات واصله در رابطه با مؤسسه و رسيدگي به آنها واعلام نتيجه .

- تشكيل منظم جلسات هيأت استاني حداقل ماهي يك بار.

- برگزاري كارگاهها و همايش هاي مرتبط با نظارت وارزيابي

- تهيه گزارش نهايي بازديدهاي انجام شده

-  تعيين و انتخاب گروه بازديد كننده

- ارائه گزارش عملكرد هيأ ت استاني در پايان هر نيمسال تحصيلي به دبيرخانه  شوراي نظارت

- تشويق و تأكيد لازم بر انجام ارزيابي دروني گروههاي آموزشي مؤسسات ..

دبيرخانه هیئت نظارت و ارزيابي استاني

محل استقرار دبيرخانه در دانشگاه منتخب (استان خراسان رضوی: دانشگاه فردوسی مشهد ) مي باشد و تشكيلات دبيرخانه هيأت مستقيماً زير نظر رياست محترم آن دانشگاه فعاليت مي نمايد. دبير هيأت ، رئيس دبيرخانه مي باشد.

کاربرگهای بازدید:

bullet کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی

bullet کاربرگ های بازدید از موسسات پژوهشی و فناوری

bullet کاربرگ های بازدید از مراکز و واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی

bullet کاربرگ های بازدید از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

bullet کاربرگ های بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

bullet کاربرگ های بازدید از مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور

آدرس هیئت های نظارت و ارزیابی استانی

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان آذربایجان شرقی - دانشگاه تبریز

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان آذربایجان غربی- دانشگاه ارومیه

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان اصفهان - دانشگاه اصفهان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان البرز - دانشگاه خوارزمی

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان ایلام - دانشگاه ایلام

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان بوشهر - دانشگاه خلیج فارس

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان چهارمحال و بختیاری - دانشگاه شهرکرد

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان خراسان جنوبی - دانشگاه بیرجند

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان خراسان رضوی - دانشگاه فردوسی مشهد

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان خراسان شمالی - دانشگاه بجنورد

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان خوزستان - دانشگاه شهید چمران اهواز

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان زنجان - دانشگاه زنجان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان سمنان - دانشگاه سمنان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان سیستان و بلوچستان - دانشگاه سیستان و بلوچستان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان فارس - دانشگاه شیراز

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان قم - پردیس فارابی دانشگاه تهران

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان کردستان - دانشگاه کردستان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان کرمان - شهید باهنر کرمان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان گلستان - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان کرمانشاه - دانشگاه رازی کرمانشاه

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان کهکیلویه و بویراحمد - دانشگاه یاسوج

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان گیلان - دانشگاه گیلان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان لرستان - دانشگاه لرستان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان مازندران - دانشگاه مازندران

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان مرکزی - دانشگاه اراک

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان هرمزگان - دانشگاه هرمزگان

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان همدان - دانشگاه بوعلی سینا

bullet هیات نظارت و ارزیابی استان یزد - دانشگاه یزد