یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶

 

 

 

پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای دریافت آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها بر اساس موضوع، تاریخ ابلاغ و آخرین تغییرات) - کلیک فرمایید

 

 تعاریف و مفاهیم علوم، تحقیقات و فناوری:

تعاریف آموزش عالی

تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری 

 

قوانین و مقررات وزارتی:

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها

آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی

برنامه های تحول اداری

قانون ممنوعیت بازنشستگان

قانون تشكيل هيات‌هاي امنا

قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي

قانون تاسيس دانشگاههاي شهرستانها

قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري

آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت شوراي برنامه ريزي آموزش عالي

آيين نامه سازماندهي و تشکيلات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

دستورالعمل اجرايي منطقه بندي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور

شيوه نامه و دستورالعمل اجرايي تاسيس پرديس هاي خودگردان

سطح بندي و رتبه بندي دانشگاههاي دولتي

ضوابط سازماندهي واحدهاي عمومي در وزارتخانه ها و موسسات دولتي

مرجع صدور مجوز تاسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي

 الگوي پيشنهادي تدوين برنامه راهبردي دانشگاه ها، مراكز آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري

تفویض اختیار انجام برخی از وظایف و اختیارات هیئتهای امنا به کمیسیون دائمی و هیئت رئیسه دانشگاه (15/65294 مورخ 1394/6/4)

 

قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سال 1392:

قوانین و مقررات هیئت علمی

قوانین و مقررات غیر هیئت علمی

قوانین و مقررات حوزه آموزشی

قوانین و مقررات حوزه پژوهشی

قوانین و مقررات حوزه دانشجویی

قوانین و مقررات فرهنگی

قوانین و مقررات مالی و معاملاتی

قوانین و مقررات ایثارگران

قوانین و مقررات انضباطی

 

 

 قوانین و مقررات اعضای هیئت علمی و مدرسان

آیین نامه جدید استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (1390)

1  پايه‎های استحقاقی و تشويقی به اعضای هيات علمی

آیین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی (1395) (جدید)

شیوه نامه آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی (1394) - دانشگاه فردوسی مشهد

1  شیوه نامه ماده 1 ارتقاء           1  شیوه نامه ماده 2 ارتقاء            1  شیوه نامه ماده 3 ارتقاء

 دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه و پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (1394/09/17)

1حداکثر پایه تشویقی

روش اجرايی تسهيلات فرزندان اعضای هيات علمی دانشگاه‎ها و مراكز آموزش عالی كشور - (1395) (جدید)

سامانه ارتقاء و دستورالعمل نحوه تحویل مستندات

 نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايی و مشاوره پايان نامه و رساله دانشجويان تحصيلات تكميلی (1393/11/19)

دستورالعمل اجرایی میزان ساعات موظف تدریس اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی (1389)

دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری

بازگشت به کار اعضای هیئت علمی بازنشسته (560329 مورخ 1392/11/13)

بررسی ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری اعضای هیئت علمی دارای مدرک دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسه های غیر دولتی - غیر انتفاعی (556706 مورخ 1392/11/7)

دستورالعمل اجرايی آئين نامه خدمت موظف و اعطای ترفيع اعضای هيات علمی آموزشی و پژوهشی

دستورالعمل پرداخت حق التدریس مدرسان مدعو معارف اسلامی - 1393

 

قوانین و مقررات آموزشی دانشجویان

آیین نامه آموزشی دوره‎های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی 91 و 92

آیین نامه آموزشی دوره‎های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی 93 و پس از آن

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391

 آیین نامه دوره دکتری 1391

آيين نامه شناسايی و پشتيبانی از برگزيدگان ادبی كشور

آزمون سطح بندی زبان دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی 1394 و مابعد

آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر

آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره‎های کارشناسی ارشد و دکتری

اصلاحیه شماره 1 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر

اصلاحیه شماره 2 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر

آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز

آیین نامه تشکیل شوراهای هدایت استعدادهای درخشان

آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‎ها و مسابقات علمی در دوره‎های آموزش عالی

دستورالعمل اجرای ماده 9 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر

سیاست‎های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان

راهنمای تحصیلی دانشجویان دکتری حرفه‎ای

آيين نامه پذيرش دانشجويان غير ايراني

 آيين‌نامه اجرايي، شرح وظايف و ساختار سازماني ستادها  و ادارات كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي

آيين نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر

آئين نامه انتخاب دانشجوی نمونه

آيين نامه نحوه تشكيل و فعاليت گروه مشاوران جوان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

 آیین نامه آموزشی و شیوه نامه اجرایی دوره هاي کاردانی، کارشناسی پیوسته

 

 

 قوانین و آیین نامه های نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی

 آیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

آیین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورخ 11/ 4/ 70

اساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاهها

آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی

آیین نامه تشکیل دفتر نظارت و ارزیابی در دانشگاهها

آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها

شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی

دستورالعمل تشکیل کارگروههای تخصصی هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی

دستورالعمل هماهنگی و همکاری با هیئت نظارت استانی

شاخصهای ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران

آيين نامه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

آيين‌نامه تشكيل دفاتر نظارت و ارزيابي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموز ش عالي و پژوهشي

 

قوانین و آیین نامه های پژوهش و فناوری - نوآوری و کارآفرینی

آیین نامه تشکیل قطب علمی

آيين نامه تشکيل قطب هاي علمي در دوره چهارم /تشکيل شاخه قطب علمي

آيين نامه تشکيل قطب علمي-وزارت علوم

فهرست نشریات معتبر وزارت علوم - مرداد 95

فهرست نشریات ISI - 2013

فهرست نشریات نامعتبر بین المللی شهریور 95

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی - شهریور 94

فهرست نشریات جعلی آذر 95

سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم

سیاهه نمایه های استنادی بین المللی معتبر

آيين نامه نحوه تشكيل و فعاليت شبكه هاي ملي پژوهش و فناوري

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات

آيين نامه نحوه تشكيل و فعاليت واحدهاي پژوهشي در دانشگاهها و پژوهشگاهها

آيين نامه تاسيس و اساسنامه پارك علم و فناوري

آيين نامه تاسيس و اساسنامه مراكز رشد واحدهاي فناوري

آيين‌نامه طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه‌هاي كشور

دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس واحدهاي پژوهشي

دستورالعمل اجرايي نحوه اخذ مجوز تاسيس مراكز تحقيقاتي دولتي و غير دولتي

 راهنمای تاسیس دفاتر انتقال فناوری

ايجاد و شرح وظايف دفاتر كارآفريني

سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری کشور- 1391

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی (1393)

- آئين‌نامه نحوه انتخاب پژوهشگران برگزيده در دانشگاهها و مراكز پژوهشي

- آئين‌نامه نحوه انتخاب پژوهشگران برگزيده در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي كشور 

- تسهيلات و معافيت‌هاي قانوني بخش پژوهش

- حق بيمه قرار دادهاي حسابرسي و تحقيقاتي و پژوهشي

- آيين‌نامه اجرايي تبصره (53) قانون بودجه سال 1378 كل كشور 

- سير مراحل ارسال و تصويب پروژه‌هاي متقاضيان استفاده از ماده 102   

- آيين‌نامه تأسيس و راه‌اندازي پارك‌هاي علم و فناوري 

- اساسنامه پارك‌هاي علم و فناوري 

 نمودار سازماني پارك‌هاي علم و فناوري 

- آيين‌نامه تأسيس و راه‌اندازي مراكز رشد واحدهاي فناوري (انكوباتورها)

- اساسنامه مراكز رشد واحدهاي فناوري 

-  تعاريف و ضوابط تاسيس مراكز تحقيقاتي

- دستور العمل اجرايي درخصوص نحوه تاسيس مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي

- پرسش نامه مربوط به تأسيس و يا تبديل واحدهاي پژوهشي دولتي و غير دولتي

-  نمونه اساسنامه پيشنهادي گروه پژوهشي / پژوهشكده / پژوهشگاه 

- قانون تعطيل موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود.

-  نحوه تهيه گزارش نهايي پروژه‌هاي ملي

- آئين نامه نظارت پروژه‌هاي پژوهشي ( طرح تحقيقات ملي )

1قوانین پژوهشی ویژه دانشگاه نیشابور

 ترفیع سالانه

ارتقا و تبدیل وضعیت

پژوهانه (گرنت)

1 پایان نامه ها و رساله ها:

 آیین نامه آموزشی-پژوهشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 آیین نامه تدوین و نگارش پایان نامه ها - به انضمام فرم های پیوست(قدیم)

پروپوزال عملی تصویر سازی

1 طرحهای پژوهشی

طرح پژوهشی- فرم شماره 3 الف

طرح پژوهشی- فرم شماره 3 ب

طرح پژوهشی- فرم شماره 3 پ

 فـرم درخواست شرکت اعضـاء هیأت علمـی درهمـایش های علمـی داخل کشـور

1تشویقی

آیین نامه مقالات تشویقی- فرم 1

آیین نامه مقالات تشویقی- فرم 1 الف

صورت جلسه مربوط به تشویق مقالات علمی

آیین نامه سفرهای خارجی- فرم شماره 2

سفرهای خارجی- فرم شماره 2 الف 

سفرهای خارجی- فرم شماره 2 ب

آیین نامه ها و نمونه اسناد پژوهشی در قالب فایل قابل ویرایش - فرم شماره 3 الف 

آیین نامه ها و نمونه اسناد پژوهشی در قالب فایل قابل ویرایش - فرم شماره 3 ب

آیین نامه ها و نمونه اسناد پژوهشی در قالب فایل قابل ویرایش - فرم شماره 3 پ

 

قوانین و مقررات فرهنگی

 

قوانین و آیین نامه های دانشجویی - فرهنگی

آيين نامه تشكيل مركز بهداشت و درمان دانشگاه

آيين نامه تشكيل مركز مشاوره دانشجويي

آيين نامه انضباطي دانشجويان

سند راهبردي معاونت فرهنگي-اجتماعي دانشگاهها

ايجاد معاونت مستقل فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه‌ها

ايجاد دفتر سرپرستي دانشجويان غير ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه

شرح وظايف و نمودار سازماني پيشنهادي معاونت فرهنگي دانشگاهها

1 کرسی ها:

- آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی

- آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

 - آیین نامه شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی ها

- نظام نامه و آیین نامه های هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

1 آیین نامه ها، قوانین و فرم ها

منشور حقوق دانشجویی

اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی

آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

سياست‌هاي راهبردي اسلامي شدن دانشگاه‌ها

آیین نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزش عالی

برگه درخواست صدور مجوز برنامه های فرهنگی

1 تشکلهای اسلامی

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

 اساسنامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

آیین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

1 شوراهای صنفی

آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

1 کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی

آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آیین نامه برنامه های موسیقیایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

1 نشریات دانشجویی

قانون مطبوعات

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

فرم درخواست صدور مجوز نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1 اردوهای دانشجویی

اهداف و سياست‌هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي

دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

1 کرسی های آزاداندیشی

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

1 جشن دانش آموختگی

دستورالعمل آیین جشن دانش آموختگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

1قوانین دانشجویی - فرهنگی ویژه دانشگاه نیشابور

 

 

 

 قوانین و آیین نامه های اداری - مالی و طرح و برنامه

آیین نامه  استخدامی اعضای هیأت علمی

آیین نامه اسنخدامی اعضای غیر هیأت علمی

آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها

ایین نامه سازماندهی و تشکیلات

آيين نامه اجرايي گزينش

آيين نامه ارتقاء سطح سازماني روابط عمومي دانشگاهها

آئين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

آيين‌نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد و بالاتر

آيين‌نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري

آيين‌نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري

آيين‌نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي

آئين‌نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخش از مقررات مالي دولت

قانون مديريت خدمات كشوري

قانون تأسيس دانشگاههاي شهرستانها

قانون برگزاري مناقصات

تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور

تشكيل سازمان امور اجتماعي كشور

ضوابط سازماندهي وظايف و فعاليتهاي عمومي ستاد مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي

ضوابط و شاخص هاي سازماندهي ، طراحي و تنظيم تشكيلات دستگاه هاي اجرايي

تركيب و شرح وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت و كميته هاي تخصصي آن

ضوابط تشكيلات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري

طرح مهرآفرين

شاخص هاي تعيين مشاغل حاكميتي موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون مديريت خدمات كشوري

پست‌هاي همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري

چارچوب كلي استخدام نيروي انساني و سياست‌هاي تشكيلاتي دانشگاه‌هاي و مؤسسات آموزش عالي

دستورالعمل اجرايي ساختار، پست‌هاي سازماني و شرح وظايف روابط عمومي

دستورالعمل نحوه تهيه و تنظيم شرح وظايف پست‌هاي سازماني

دستورالعمل تشكيل يگان‌هاي حفاظت در دستگاههاي كشور

چابك‌سازي، متناسب‌سازي، انعطاف‌پذيري و منطقي كردن اندازه دولت

شرايط استخدام دولتي

عناوين، نمونه وظايف و شرايط احراز مشاغل عمومي دستگاههاي اجرايي

اصلاح شرايط احراز مشاغل اختصاصي و عمومي رسته‌هاي طرح طبقه‌بندي مشاغل دستگاه‌هاي دولتي

تهيه فهرست مشاغل حاكميتي وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي

انتقال كاركنان دولت از تهران

ايجاد مديريت بحران در دستگاه‌هاي اجرايي

ايجاد مديريت امور حقوقي دانشگاه

احصاء مشاغل حاكميتي و تصدي گري

ضوابط تشكيلاتي ايجاد واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

تفويض اختيار به استانداران در امور تشكيلات و منابع انساني

تفويض اختيار به مديران استان در امور تشكيلات و منابع انساني

ساختار تشكيلاتي مجتمع هاي اداري

اعلام پست هاي سازماني بلاتصدي دستگاه هاي اجرايي

شاخص ها، ضوابط و فرايند طراحي، بررسي و تاييد تشكيلات تفصيلي

منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري

وظايف و ضوابط سازماندهي واحدهاي نوسازي و تحول اداري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي

وظايف و ضوابط سازماندهي واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي

سطح‌بندي تشكيلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تشكيلات پيشنهاي معاونت‌هاي دانشجويي و فرهنگي

عدم مكاتبه در موارد اداري، تشكيلاتي و استخدامي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

ضوابط ساختار سازماني وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل وابسته به رياست جمهوري

ضوابط ساختار سازماني مؤسسات دولتي وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل وابسته به رياست جمهوري

ضوابط مربوط به تعداد معاونت‌ها و ساير سطوح سازماني مؤسسات دولتي

شرايط تصدي شغل دستيار ستادي

ايجاد هرگونه موسسه دولتي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي

وظايف و ضوابط سازماندهي دفاتر مديريت عملكرد دستگاههاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري

تجميع فعاليت‌ها در سازمان استاني وزرارتخانه‌ها

دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

ضوابط تشكيلاتي سازمان استان وزرارتخانه‌ها

بررسي ماموريت‌ها و وظايف دستگاه‌هاي دولتي

موضوعات راهبردی، گرایشها و تأکیدات هیئت امنای دانشگاهها برای سال 1394

سیاستها و موضوعات راهبردی در هیئت امنای دانشگاهها - 1393

سیاستها و موضوعات راهبردی در هیئت امنای دانشگاهها - 1394

سیاستها و موضوعات راهبردی در هیئت امنای دانشگاهها - 1395

موارد تفويضي به وزراء و رؤساي مؤسسات و مديران عامل شركت‌هاي دولتي در مورد تشكيلات

1 قوانین اداری- مالی و طرح و برنامه ویژه دانشگاه نیشابور