شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۵

 

تعاریف و مفاهیم علوم، تحقیقات و فناوری:

تعاریف آموزش عالی

تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری

 

پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای دریافت آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها بر اساس موضوع، تاریخ ابلاغ و آخرین تغییرات) - کلیک فرمایید

 

اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران:

اسناد فرادستی آموزش عالی ایران (کلیات)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سند نقشه جامع علمی کشور

سند تحول علم و فناوری کشور

سند دانشگاه اسلامی

سند اسلامی شدن دانشگاهها

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي

سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

تاریخچه و معرفی نظام آموزش عالی، علم و فناوری ایران

آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

 

قوانین و مقررات وزارتی:

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها

آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها

آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی

آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی

برنامه های تحول اداری

 

 

قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سال 1392:

قوانین و مقررات هیئت علمی

قوانین و مقررات غیر هیئت علمی

قوانین و مقررات حوزه آموزشی

قوانین و مقررات حوزه پژوهشی

قوانین و مقررات حوزه دانشجویی

قوانین و مقررات فرهنگی

قوانین و مقررات مالی و معاملاتی

قوانین و مقررات ایثارگران

قوانین و مقررات انضباطی

 

اسناد راهبردی چند دانشگاه دولتی ایران:

سند چشم انداز دانشگاه تهران

سند راهبردی دانشگاه صنعتی شریف - جلد اول

سند راهبردی دانشگاه صنعتی شریف - جلد دوم

سند چشم انداز و برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

سند راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه راهبردی فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سند راهبردی دانشگاه شهید بهشتی

سند راهبردی دانشگاه کاشان

سند راهبردی دانشگاه گیلان

سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری

سند راهبردی دانشگاه حکیم سبزواری

سند راهبردی دانشگاه بوعلی سینا همدان

سند راهبردی دانشگاه شیراز

برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

سند راهبردی دانشگاه زنجان

سند راهبردی دانشگاه خلیج فارس

برنامه راهبردی دانشگاه جهرم

برنامه راهبردی توسعه دانشگاه تفرش

برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی اقلید

برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی ممسنی

برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی استهبان

چشم انداز و برنامه راهبردی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری

برنامه جامع تحول اداری دانشگاه فردوسی مشهد

منطقه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (مناطق 9 گانه) - 1394

 

نظامهای رتبه بندی:

معرفی نظامهای رتبه بندی جهانی دانشگاهها و بررسی شاخصهای این نظامها

مروری بر نتایج هفت نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان

نظام رتبه بندی شانگهای

نظام رتبه بندی سایماگو

نظام رتبه بندی تایمز