دوشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۶

 

اسناد فرادستی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران:

اسناد فرادستی آموزش عالی ایران (کلیات)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون مديريت خدمات كشوري

قانون برنامه چهارم توسعه

سند نقشه جامع علمی کشور

سند تحول علم و فناوری کشور

سند دانشگاه اسلامی

سند اسلامی شدن دانشگاهها

سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه

سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي

سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

تاریخچه و معرفی نظام آموزش عالی، علم و فناوری ایران

آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

 

اسناد راهبردی چند دانشگاه دولتی ایران:

سند چشم انداز دانشگاه تهران

سند راهبردی دانشگاه صنعتی شریف - جلد اول

سند راهبردی دانشگاه صنعتی شریف - جلد دوم

سند چشم انداز و برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد

سند راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برنامه راهبردی فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سند راهبردی دانشگاه شهید بهشتی

سند راهبردی دانشگاه کاشان

سند راهبردی دانشگاه گیلان

سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری

سند راهبردی دانشگاه حکیم سبزواری

سند راهبردی دانشگاه بوعلی سینا همدان

سند راهبردی دانشگاه شیراز

برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه شیراز

سند راهبردی دانشگاه زنجان

سند راهبردی دانشگاه خلیج فارس

برنامه راهبردی دانشگاه جهرم

برنامه راهبردی توسعه دانشگاه تفرش

برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی اقلید

برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی ممسنی

برنامه راهبردی مرکز آموزش عالی استهبان

چشم انداز و برنامه راهبردی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری

برنامه جامع تحول اداری دانشگاه فردوسی مشهد

منطقه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (مناطق 9 گانه) - 1394

 

نظامهای رتبه بندی:

معرفی نظامهای رتبه بندی جهانی دانشگاهها و بررسی شاخصهای این نظامها

مروری بر نتایج هفت نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان

نظام رتبه بندی شانگهای

نظام رتبه بندی سایماگو

نظام رتبه بندی تایمز

 

 • نظام های رتبه بندی بین المللی
  • نظام رتبه بندی شانگهای
 2016

2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی سایماگو

2016

 2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی تایمز
 2016

2015

2014

 2013

  • نظام رتبه بندی QS

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی لیدن

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی ملی تایوان

 2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی 4icu

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

 2013

  • نظام رتبه بندی وبومتریک

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

2013

  • نظام رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان

2016

   

  • نظام رتبه بندی URAP

2016