مهمترین عوامل ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران به استناد تحلیل اسنادی  

1 فراهم کردن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای اساسی مانند کمک به استقلال و کاهش نفوذ دولت‌ها و رقابتی کردن فضای مؤسسات آموزش عالی و آماده کردن آن‌ها برای بین‌المللی شدن

1    فرایند ارزشیابی آموزش عالی دارای یک منطق اجتماعی و سازمانی است و بدون ملزوماتی مانند رشد نهادهای حرفه‌ای، وجود استقلال دانشگاهی و اختیارات لازم گروه‌ها نمی‌تواند توسعه پیدا کند.

1  فراهم نمودن شبکه‌ای از تجربیات و اطلاعات درباره بهبود شیوه‌های ارزیابی درونی و بیرونی و تمرکز بر استانداردهای جهانی به‌جای استانداردهای ملی به‌منظور تحرک هرچه بیشتر مؤسسات آموزش عالی در شرایط جهانی‌شدن

1  استفاده از تجارب ارزنده‌ی سایر کشورها در زمینه نظام‌های تضمین کیفیت

1  ضرورت اعتبارسنجی و بررسی کیفیت آموزش عالی به‌وسیله سازمان‌های حرفه‌ای (انجمن‌های علمی) با رویکردی مبتنی بر معیارهای اخلاق حرفه‌ای

1     ضرورت محوریت یافتن برنامه درسی در اعتبارسنجی

1     ضرورت توجه به پاسخگویی و اصل مشتری محوری و شهروندمداری در مؤسسات آموزش عالی

1     لزوم استفاده از شاخص‌های مناسب، دقیق و کارا در ارزیابی از فرایندهای دانشگاهی و فراهم کردن شواهدی دال بر اثربخشی آن در کیفیت آموزشی

1     ایجاد ظرفیت لازم در جامعه دانشگاهی جهت تحقق مسئولیت‌پذیری، مشارکت درون‌زا، انتقادپذیری مشترک و نبود فرهنگ خودارزیابی

1 تشکیل نهاد سیاست‌گذاری آموزش عالی و تعیین هر چه سریع‌تر عوامل و استانداردها و شاخصه‌ها در آموزش عالی

1 تصویب آیین‌نامه‌ها و ضوابط اصلی در این نهاد جهت فعال کردن بخش غیردولتی در زمینه ارزشیابی بیرونی و تشکیل نهادهای غیردولتی تضمین کیفیت آموزشی بین‌المللی در حوزه آموزش عالی و تعیین اهرم‌های نظارتی

1 بالا بردن انگیزه در آموزش عالی برای اعتبارسنجی و طراحی نظام‌های تشویقی و برانگیزاننده مانند تخصیص اعتبارات پژوهشی ویژه برای گروه‌های داوطلب و تسهیلات ویژه برای کادر علمی و کارمندان آموزشی

1 برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای برای اعضای هیئت‌علمی

1 ایجاد یک شبکه کیفیت دانشگاهی که دارای ویژگی‌های زیر است: انعطاف‌پذیری، جلب اعتماد افراد ذینفع و ذی‌ربط، استمرار و پایداری در فعالیت‌های موردنظر، به‌صرفه بودن ازنظر امکانات انسانی و کالبدی و .... این شبکه علاوه بر این مزایا، دل‌بستگی به کیفیت را در اعضای هیئت‌علمی تقویت نموده و فرایند بهبود را در آموزش عالی استمرار می‌دهد.

1 تجمیع مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و پیام نور دارای کیفیت پایین

1  تدوين منشور آموزش عالي براي برخوردار ساختن آموزش عالي ايران از يک چشم‌انداز راهبردي درازمدت و چرخش در الگوهاي برنامه‌ريزي توسعه آموزش عالي

1 تغيير نگرش و رويکرد در سياست‌گذاري نظام آموزش عالي ايران از طريق اجتناب از تعدد مراکز تصمیم گیر، انتخاب يک فرايند مشارکت جويانه و علمي و کاهش نقش تصدي‌گري دولت

1 تنوع‌بخشی به منابع مالي آموزش عالي و قانونمند کردن خودگرداني دانشگاه‌ها

1 افزايش اعتبارات عمومي به دانشگاه‌ها و به‌کارگیری شيوه‌ها و سازوکارهاي تخصيص منابع مالي

1 ارتقاي ظرفيت و مديريت منابع انساني دانشگاهي (هیئت‌علمی و مديريت)

1 انطباق برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها با دانش روز و نيازهاي جامعه

1 تنوع‌بخشی و ارائه خدمات آموزش عالي

1 سرمايه‌گذاري و اصلاح شالوده آموزش‌وپرورش عمومي

1 برقراري نظام ارزشيابي کيفيت مستمر در آموزش عالي

1 سوق دادن دانشجویان به تحقیقات کاربردی و عملی به‌جای تحقیقات کتابخانه‌ای

1  استخدام اعضای هیئت‌علمی توانمند و حرفه ای

1  ارتقاي كيفيت علمي دانشگاه‌ها بر اساس نيازهاي واقعي استوار باشد و نه بخشنامه اداري

1 اجراي ارزيابي بر مبناي الگويي ساده استوار باشد

1 انتظارات از اجراي ارزيابي، واقع‌بينانه باشد

1 منابع مادي و كالبدي موردنیاز براي اجراي ارزيابي در حد امكان قابل‌دسترسی باشد

1 قبل از اجراي نظام ارزيابي، رهبران و مديران آموزش عالي به ضرورت استقرار نظام تضمين كيفيت پي برده و آمادگي خود را براي حمايت از آن اعلام كرده باشند

1 اعضاي هیئت‌علمی در نظام یادشده از آغاز طراحي تا استقرار آن در فرايندهاي مربوط مشاركت داشته باشند

1 نظام تضمين كيفيت آموزش عالي بر نقاط قوت و جنبه‌هاي مثبت واحدهاي آموزش عالي مورد ارزيابي تأکید ورزد؛ نه اين كه فقط نارسايي‌ها و كمبودها را بزرگ‌نمايي كند

1 به‌منظور ارج نهادن به گروه‌هاي آموزشي و واحدهاي آموزش عالي كه ارزيابي را انجام مي‌دهند و در راه بهبود كيفيت خود تلاش مي‌كنند، سازوکار شناسايي و تحسين عملكرد برتر برقرار شده باشد

1 نظام تضمين كيفيت آموزش عالي، علاوه بر اینکه بايد به سازوکار مناسب ارزيابي دروني بايد مجهز شود، بايد امكان انجام ارزيابي بروني را فراهم آورده باشد

1   يك نهاد علمي، غیر وابسته به تشكيلات اداري آموزش عالي، عرضه خدمات پشتيباني ارزيابي دروني و بروني را بر عهده داشته باشد

1  اجرای اثربخش تضمین کیفیت، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، نیازمند همکاری وسیع، همدلی و عزم نزد تمامی ارکان نظام آموزش عالی از سطح وزارت خانه تا گروه‌های آموزشی است.   قوانین و مقررات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتآیین نامه نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 193811/و مورخ 1395/9/2

 

برخی پژوهش ها و مقالات آموزش عالی ایران در حوزه نظام ارزیابی و تضمین کیفیتمطالب مرتبط

bullet پیش فرضها و اصول مهم در مقوله تضمین کیفیت نهادهای دانشگاهی بر اساس تحلیل اسنادی صورت گرفته

bullet اهداف و راهبردهای نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی