دوشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۵

کارکنان طرح و برنامه

 

نام: دکتر احسان مرآتی

سمت: مدیر طرح و برنامه

پست الکترونیکی:

 

نام: فائزه انجیدنی

سمت: کارشناس بودجه و تشکیلات- کمیته های تخصصی

پست الکترونیکی:


 

مدیریت طرح و برنامه دانشگاه در سه محور ذیل ماموریت دارد:


-  بودجه و ساختار تشكيلاتي 
 
-  مركز آمار و اطلاعات 
 
-  حوزه عمراني و توسعه 


اين مديريت در راستاي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي در تلاش است تا با هماهنگي و همراهي تمامي دانشگاهيان دلسوز گام هاي اساسي براي تبديل مجتمع آموزش عالي به دانشگاه نيشابور بردارد كه در اين خصوص اقدامات اصولي اوليه را انجام داده است و هم اكنون به لطف پروردگار و همت مسئولا محترم مجتمع آموزش عالي نيشابور به دانشگاه نيشابور ارتقاء يافته. با دارا بودن 200 هكتار زمين اختصاص داده شده به پرديس دانشگاه نيشابور و واگذاري فاز اول آن به ميزان 100 هكتار و با بيش از 1200 دانشجو در حال توسعه است.
 

كميته ها و كميسيون هاي زير مجموعه :
 
 -  هيات امناء 
 
-  كميسيون تحول اداري 
 
-  كميته آموزش و بهسازي منابع انساني 
 
-  كميته نظام پيشنهادات 
 
-  بودجه ريزي 
 
-  كميته آمارو اطلاعات 


 
 
طرح هاي انجام شده :
 
  اختصاص زمين به ميزان 200 هكتار براي پرديس دانشگاه نيشابور 
-   ایجاد گروه  تعيين مشاور طرح  پرديس دانشگاهي نيشابور
-   تهيه نقشه هاي مكان يابي - نقشه يك هزارم 200 هكتار زمين اختصاص يافته به پرديس - 
پيگيري كميسيون ماده 32    
-   تخصيص بودجه عمراني لازم براي سال 1390 ( سال شروع پروژه هاي عمراني پرديس )
-   انعقاد تفاهم نامه حصار كشي و تهيه خاكريز براي 100 هكتار زمين واگذاري شده 
-   شروع عمليات خاك ريزي و حصار دور زمين 100 هكتار توسط تيپ 21 امام رضا (ع)
-   پيگيري براي تحويل سند 100 هكتار زمين 
-   تصويب چارت سازماني دانشگاه نيشابور توسط وزير محترم علوم 
-   ساخت 300متر مربع زير بنا در مدت 3 ماه در دو طبقه در دانشكده هنر براي توسعه غذاخوري دانشگاه
-  ساخت سوله مجسمه سازي به ميزان 450 متر مربع براي توسعه فضاي آموزشي گروه مجسمه سازي 
-  ساخت سوله سردخانه و انبار مواد غذايي به ميزان 200 متر مربع 


 
طرح های در دست اقدام

  
 
-  تحويل سند 100 هكتار 
 
-  تامين بودجه براي شروع فاز اول عمليات عمراني 
 
-  ساخت سازمان مركزي - دانشكده علوم پايه و ادبيات انساني در پرديس 
 
-  ساخت مسجد دانشگاه توسط خيرين
 
 - دريافت مجوز هاي لازم براي تصويب چارت سازماني دانشگاه
 -  توسعه فضاي آموزشي و كمك آموزشي براي دانشجويان دانشگاه


 
برنامه های آتی: 

-  بودجه ریزی عملیاتی

- افزایش درآمد و کاهش هزینه ها

- برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی

- تعیین فعالیت های قابل برون سپاری