در شرايط كنوني برنامه ريزي، هدف گذاري و اجراي برنامه­ها بدون استفاده از مديريت مشاركتي و بهره گيري از افكار و ايده­هاي ارزشمند کلیه اعضای یک سازمان امکان­پذیر نبوده و همین امر موجب می­شود تا سازمان­ها بتوانند با استفاده از این موهبت بزرگ، دورنماي روشن دستيابي به اهداف را در سريع ترين زمان و بهترين شكل آن امكان پذير نمایند.

وجود اساتيد گرانقدر و كاركنان فرهيخته دانشگاه و اذهان خلاق دانشجويان سخت كوش زمينه مناسبي است تا با همفكري و تعامل بيشتر كليه اين گروهها و بهره گيري از گنجينه ارزشمند فكر و انديشه آنان،‌ راههاي دشوار دستيابي به اهداف، به راحتي پيموده شده و افق­هاي روشن و جلوه هاي زيبايي از اميدواري و اعتماد فرا روي مديران دانشگاه گشوده شود.

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دانشگاه با رویکرد جدید اقدام به تدوین آئین­نامه, تعیین سطوح سازمانی، ترکیب جدید اعضای کمیته­ها و دستورالعمل مدون امتیاز بندی و پاداش پیشنهادها نموده و در نظر دارد با استفاده از نظر و ‌پيشنهادهای با ارزش شما عزيزان و تصويب و اجراي آنها علاوه بر تسريع در دستيابي به اهداف والاي دانشگاه و سهولت در خدمات رساني به مردم و مراجعين،‌ شما را از مزاياي جزيي آن نيز بهره مند نمايد. اميد است همچون گذشته با مشاركت بيشتر و اهداي نظر و پیشنهادهای هر چند کوچک ولی راهگشای خود در راه رسيدن به اهداف و خدمات رساني مناسب تر، مدیریت دانشگاه را همراهی نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: 

 

پیشنهاددهندگان گرامی دقت نمایید، پیشنهادها تنها بایستی در قالب فرم ارائه پیشنهاد (لینک دانلود در ذیل)  به صورت تایپ شده در فرمت WORD  و الصاق نمودن آن در محل فایل الصاقی در صفحه ارائه پیشنهاد به دبیرخانه ارسال گردد تا قابلیت طرح در کمیته تخصصی را دارا باشد. 

 

 

form                                                                           samane