یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ 10 اردیبهشت 1396
نویسنده مسعود بلوچی
بازدیدها 31

ورکشاپ خیام

تاریخ 10 اردیبهشت 1396
نویسنده مسعود بلوچی
بازدیدها 14

همایش فیروزه تمدید شد

تاریخ 9 اردیبهشت 1396
نویسنده مسعود بلوچی
بازدیدها 51

حضور هیئت نظارت و بازرسی در دانشگاه نیشابور

تاریخ 7 اردیبهشت 1396
نویسنده مسعود بلوچی
بازدیدها 98

دومین نشست علمی بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری، ریاضیدان شاعر

  • کل نتایج
4 نتیجه   |   صفحه1 از1