لطفا جهت جستجوی شماره فرد مورد نظر کلید های (CTRL+F) را فشرده و در باکس ظاهر شده تایپ نمائید.

برای دسترسی به شماره های مستقیم اعضا از خارج دانشگاه،  پیش شماره 43305 را درابتدای شماره داخلی شماره گیری نمایید (به طور مثال جهت ارتباط با شماره داخلی212 با شماره مستقیم 43305212 می توان تماس برقرار نمود.)

( همکار گرامی جهت ارتباط از دانشکده هنر به پردیس دانشگاه و بالعکس نیز تنها شماره گیری  داخلی افراد کافی است  )               

 

شماره تماس دانشگاه : 05143305000                                فکس دبیرخانه :   05143305234                                               

 

 دانلود فایل شماره تلفن های دانشگاه

 

 

حوزه ریاست

نام واحد نام شخص داخلی
 رئیس دانشگاه آ.دکتر صادقی سمرجانی 248
   مسئول دفتر ریاست  آ عزیزی 248
 رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی آ. دکتر عابدینی نسب 206
   کارشناس روابط عمومی خ. مسگری 201
 مدیر طرح و برنامه آ. میربلوک 230
   کارشناس مسئول برنامه و بودجه خ. برجی 229
   کارشناس آمار و اطلاعات خ. ابراهیم نیا 228
   کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ.هروی 265
   کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ. عمرانی 266
   کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ. بابایی 268
   کارشناس تاسیسات آ. عبدالله آبادی 269
   امور تاسیسات آ. جعفری 283
   مشاور امور عمرانی آ. کمیلی پور 267
 کارشناس امور حقوقی آ. نصرآبادی 240
 مشاور امور حقوقی  ا. گوهری 241
 کارشناس امور حقوفی آ .پرهیزگار 242
 مدیر نظارت و ارزیابی آ. دکتر نامی  231
   کارشناس نظارت و ارزیابی خ. نصرتی نیا 232
 دفتر خیرین آ. گلچین  205
 مدیر حراست دانشگاه آ. مهرآبادی 213
   کارشناس حراست    آ.مؤسسی 213
   کارشناس حراست آ. افسا 215
   سرپرست انتظامات آ. ابوالفضلی 214
   رابط گزینش کارکنان آ.مؤسسی 213

معاونت اداری و مالی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون اداری و مالی آ. دکتر رشید لمیر 250
دفتر معاون اداری و مالی آ. برجی 250
 مدیر امور مالی آ. میربلوک 270
  کارشناس مسئول اعتبارات و تعهدات آ. عشقی 275
       کارشناس مالی 1 آ. شوریابی 271
       کارشناس مالی 2 آ. باطانی 272
       کارشناس مالی 3 آ. میلانی 273
       کارشناس مالی 4 خ . سحابی 276
   مدیر امور اداری آ. بهشتی 260
    رئیس اداره کارگزینی آ. سلیمانی 262
     کارشناس امور اداری , کارشناس دفتر جذب خ. جانسریان 261
     کارشناس دبیرخانه آ. حسین پور  255
   ستاد رفاهی اعضای هیات علمی و کارکنان آ. رافعی 360
   رئیس اداره خدمات عمومی آ. فرازیان 280
     کارپرداز آ. ناصری 281
       انباردار آ. صادقی 284
       انباردار آ. محسن آبادی 285

معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون دانشجویی و فرهنگی آ. دکتر ساداتیان 400
دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی  آ. بلوچی  400
   مدیر دانشجویی  آ. محمدی 410
   مدیر فرهنگی آ. دکتر صادقی محسن آباد 411
   رئیس اداره تربیت بدنی  آ . دکتر منتظری 420
مرکز مشاوره دانشجویی دکتر حدادی 444
 کارشناس امور دانشجویی (خوابگاه و وام دانشجویی) خ. غلامی 412
       کارشناس امور تغذیه خ. میرزایی 416
       کارشناس امور فرهنگی  آ. حسینی 413
      کارشناس فرهنگی آ .محمدیان 414
       کارشناس فرهنگی آ. بلوچی 415
      کارشناس تربیت بدنی آ. افشون 421
      سرای دانشجویی نشاط یک (پسرانه)  - 440
     سرای دانشجویی نشاط دو(دخترانه) - 441

معاونت آموزشی و پژوهشی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون آموزشی و پژوهشی  آ. دکتر باصفا 300
   مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی آ.برجی 300
 رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی خ .مرآتی 305
   مدیر پژوهش و فناوری آ. دکتر عمارتی مقدم 310
   کارشناس پژوهشی خ. جهانفر 311
   کارشناس پژوهشی آ.سید مهدی حسینی 313
   مدیر مرکز فناوری اطلاعات و رایانه آ. دکتر عابدینی  222
   کارشناس فناوری اطلاعات و رایانه آ. بکائیان 221
   کارشناس فناوری اطلاعات و رایانه آ. دستجردی 220
   سایت رایانه آ. نورالدین 224
   مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی  خ. دکتر مختاری 370
  مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی  آ. دکتر عزیزی 320
  رئیس ادره خدمات آموزشی خ. تقی ئی 330
       کارشناس آموزش خ. گاراژیان 333
       کارشناس تحصیلات تکمیلی آ.وفایی 340
       کارشناس آموزش (دوره شبانه) آ.مومن نژاد 332
       کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام) آ.مقدم 331
       کارشناس آموزش آ. محمدرضا عشقی 334
رئیس آزمایشگاه مرکزی آ. دکتر رضوی 350
کارشناس آزمایشگاه خ . نصرتی نیا 355
آزمایشگاه تحقیقاتی نانو   345
آز. رباتیک و مهندسی پزشکی   351
آزمایشگاه فیزیک هسته ای   352
مدیر کتابخانه مرکزی آ. دکتر رافعی 360
کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی آ. دکتر فرازی 361

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام واحد نام شخص داخلی
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آ.دکتر مهرانی راد 600
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  خ .سخدری 610
   امور کلاس ها آ. آتشی 612
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. شریفان 613
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر عمارتی مقدم  631
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی خ.دکترمجیدی 632
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر بیات مختاری 633
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر یاوری 634
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر صادقی محسن آباد 635
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ. دکتر محمدیان 656
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر مهرانی راد 636
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر جعفری 637
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. امامی 638
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. دکتر ذبیحی 642
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر دهناد 639
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر فارسی 641
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر رضایی 643
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر گاراژیان 644
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر نامی 645
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر باصفا 646
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی خ . دکتر مسجدی 647
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر رایگانی 648
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر موسوی نیا 652
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر رشید لمیر 649
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر منتظری 651
عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی آ. دکتر زارعی 653
عضو هیات علمی گروه معارف آ. دکتر کشاورز 654
عضو هیات علمی گروه تاریخ تشیع آ. دکتر ابوالبشری 655

دانشکده علوم پایه 

نام واحد نام شخص داخلی
رئیس دانشکده علوم پایه  آ. دکتر امیرآبادی 700
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  آ. دکتر مرآتی 710
   امور کلاس ها آ. آتشی 712
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. شریفان 713
   رصد خانه دکتر ساداتیان 721
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر دهقانی 732
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر نظیف کار 733
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر ابراهیمی 734
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر دریائی  731
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر صابریان 735
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر ساداتیان 736
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سخائی 737
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر وجدانی نقره ئیان 738
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سرگلزهی 739
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر واحدی 741
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر حقیقی 742
عضو هیات علمی گروه شیمی ا. دکتر عزیزی 743
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر منهمی 754
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر افتخاری 755
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر افخمی 745
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر خطیب آستانه 746
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر انجیدنی  744
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر رحمانی دوست 747
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر شیرازیان 748
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر فردوسی مکان 749
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالح 751
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر محمدی 752
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالحی 753
عضو هیات علمی گروه زمین شناسی خ. دکتر مختاری 756

دانشکده فنی و مهندسی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی آ. دکتر امیرآبادی 800
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  آ. دکتر مرآتی 810
   امور کلاس ها آ. آتشی 812
   کارشناس امور اداری دانشکده آ. شریفان 813
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر روحانی منش 820
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی خ. دکتر قاسمی 821
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر منعمی زاده 822
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر جوان 823
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر رضوی 824
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق آ. دکتر امیرآبادی 825
عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشکی آ. دکتر عابدینی نسب 826
عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی خ. دکتر مینا پور 827
عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی آ. دکتر دادگر 828

دانشکده هنر

نام واحد نام شخص داخلی
  رئیس دانشکده هنر آ. دکتر حسینی 500
   کارشناس امور آموزشی دانشکده  آ.محمودی 510
  کتابخانه دانشکده هنر آ .افشون 511
   امور کلاس ها ، مسئول کارگاه چاپ آ. معصومین 512
   کارشناس امور اداری دانشکده آ.سینا انجیدنی 513
     مسئول کارگاه مجسمه سازی آ.چمبری 521
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.دکتر یعقوب پور  563
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.رزمخواه 552
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ. سیدانی 551
عضو هیات علمی گروه نقاشی خ. محمودی 553
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ.دکتر فرخ فر 557
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. دکتر صدقی 556
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.سلیم زاده 559
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. محمد درویشی 561
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.مهدی درویشی 562
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. زرقی 568
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. اسدخانی 569
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. نجیبی 566
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. قره باغی 565
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ.دکتر باوندیان 567
عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر آ. دکتر حسینی 571

سایر واحد ها و مراکز

نام واحد نام شخص داخلی
مسئول نهاد مقام معظم رهبری آ.حجت الاسلام قربانی 236
   کارشناس دفتر نهاد مقام معظم رهبری آ.مزینانی 238
   دفتر نهاد در دانشکده هنر    237
   دفتر نهاد در پردیس دانشگاه   235
   مرکز نیشابور شناسی آ. دکتر صادقی محسن آباد 245

سایر موارد

نام واحد نام شخص داخلی
انتظامات در ورودی پردیس دانشگاه   901
انتظامات سازمان مرکزی   902
انتظامات ساختمان آموزشی پردیس   903
انتظامات دانشکده هنر   904
   آبدارخانه - سازمان مرکزی   920
آبدارخانه - آموزشی پردیس   921
   آبدارخانه اداری دانشکده هنر   922
آبدارخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی   929
سلف هنر - 924
سلف پردیس - 927
نقلیه  آ. عشقی 928