لطفا جهت جستجوی شماره فرد مورد نظر کلید های (CTRL+F) را فشرده و در باکس ظاهر شده تایپ نمائید.

برای دسترسی به شماره های مستقیم اعضا از خارج دانشگاه،  پیش شماره 43305 را درابتدای شماره داخلی شماره گیری نمایید (به طور مثال جهت ارتباط با شماره داخلی212 با شماره مستقیم 43305212 می توان تماس برقرار نمود.)

( همکار گرامی جهت ارتباط از دانشکده هنر به پردیس دانشگاه و بالعکس نیز تنها شماره گیری  داخلی افراد کافی است  )               

 

شماره تماس دانشگاه : 05143305000                                فکس دبیرخانه :   05142629001 ،05143305234                                               

 

 دانلود فایل شماره تلفن های جدید (سیستم تلفن تحت شبکه)دانشگاه

 

 

حوزه ریاست

نام واحد نام شخص داخلی
رئیس دانشگاه آ.دکتر صادقی سمرجانی 248
مسئول دفتر ریاست آ. بهشتی 248
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی آ. دکتر مهرانی راد 222
   کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل آ . بلوچی 202
مدیر طرح و برنامه آ. دکتر مرآتی 230
   کارشناس مسئول برنامه و بودجه خ. برجی 229
     کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ.هروی 265
     کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی آ. عمرانی 266
مشاور امور حقوقی  ا. گوهری 241
 مدیر نظارت و ارزیابی آ. دکتر صابریان  231
 کارشناس نظارت و ارزیابی خ. نصرتی نیا 232
مشاورین دانشگاه آ. گلچین - آ. کمیلی پور 205
مدیر حراست دانشگاه آ. مهرآبادی 213
   کارشناس حراست    آ.مؤسسی 213
   کارشناس حراست آ. افسا 215
   رابط گزینش کارکنان آ.مؤسسی 213

معاونت اداری و مالی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون اداری و مالی آ. دکتر رشید لمیر 250
دفتر معاون اداری و مالی آ. برجی 250
 مدیر امور مالی آ. دکتر رافعی 270
  کارشناس اعتبارات و تعهدات آ. عشقی 275
       کارشناس مالی 1 آ. فتحعلیان 271
       کارشناس مالی 2 آ. باطانی 272
       کارشناس مالی 3 آ. میلانی 273
   مدیر امور اداری آ. پرهیزگار 260
    رئیس اداره کارگزینی آ. سلیمانی 262
     کارشناس امور اداری خ. جانسریان 261
     کارشناس دبیرخانه آ. حسین پور - خ.ابراهیم نیا 255
   ستاد رفاهی اعضای هیات علمی و کارکنان آ. دکتر جعفری 637
   رئیس اداره خدمات عمومی آ. فرازیان 280
     کارپرداز آ. محمد رضا عشقی 281
     کارپرداز آ. کاظمی زاده 282
     تاسیسات آ. جعفری 283
       انباردار آ. صادقی 284

معاونت دانشجویی و فرهنگی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون دانشجویی و فرهنگی آ. دکتر با صفا 400
   مدیر دانشجویی  آ. محمدی 410
   مدیر فرهنگی آ. فرازی 411
   رئیس اداره تربیت بدنی  آ . دکتر رشید لمیر  420
مرکز مشاوره دانشجویی آ. دکتر بلغان آبادی - خ. زرگرانی 444
       کارشناس امور دانشجویی خ. غلامی 412
       کارشناس امور تغذیه خ. سحابی 415
       کارشناس امور تغذیه خ. میرزایی 416
       کارشناس امور فرهنگی  آ. حسینی 413
      کارشناس فرهنگی آ .محمدیان 414
      سرای دانشجویی نشاط یک (پسرانه)  - 440
     سرای دانشجویی نشاط دو(دخترانه) - 441

معاونت آموزشی و پژوهشی

نام واحد نام شخص داخلی
معاون آموزشی و پژوهشی آ. دکتر حقیقی 300
   مسئول دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی آ.برجی 300
   مدیر پژوهش و فناوری خ. دکتر قاسمی 310
   کارشناس فناوری اطلاعات و رایانه آ. بکائیان 221
   کارشناس فناوری اطلاعات و رایانه آ. دستجردی 220
   کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی خ . جهان فر 313
  مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی  آ. دکتر امامی 320
  رئیس ادره خدمات آموزشی خ. تقی ئی 330
       کارشناس آموزش خ. گاراژیان 333
       کارشناس تحصیلات تکمیلی آ.وفایی 340
       کارشناس آموزش (دوره شبانه) آ.مومن نژاد 332
       کارشناس آموزش (پذیرش و ثبت نام) آ.مقدم 331
رئیس آزمایشگاه مرکزی خ. دکتر ابراهیمی 350
کارشناس آزمایشگاه خ . نصرتی نیا 355
آزمایشگاه تحقیقاتی نانو   345
آز. رباتیک و مهندسی پزشکی   351
آزمایشگاه فیزیک هسته ای   352

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام واحد نام شخص داخلی
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آ.دکتر نامی 600
   کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی آ. ناصری 610
امور کلاس ها آ. آتشی 612
کتابخانه  آ. داراشانی 611
امور عمومی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی آ.آتشی 615
هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر عمارتی مقدم (مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی) 631
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی خ.دکترمجیدی 632
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر بیات مختاری 633
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر یاوری 634
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی آ.دکتر صادقی محسن آباد 635
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر مهرانی راد 636
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ.دکتر جعفری 637
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. امامی 638
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی آ. دکتر ذبیحی(مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی) 642
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر دهناد 639
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی خ. دکتر فارسی 641
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر رضایی(مدیر گروه باستان شناسی) 643
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر گاراژیان 644
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. نامی 645
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ.دکتر باصفا 646
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی خ . دکتر مسجدی 647
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی آ. دکتر رایگانی 648

دانشکده علوم پایه و مهندسی

نام واحد نام شخص داخلی
رئیس دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی خ دکتر افخمی 700
   کارشناس دانشکده علوم پایه خ. پیرانی 710
کارشناس دانشکده فنی مهندسی خ. مرآتی 810
امور کلاس ها آ. آتشی 712
کتابخانه  آ. داراشانی 711
امور عمومی آ.آتشی 715
رصد خانه دکتر ساداتیان 721
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر دهقانی 732
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر نظیف کار 733
عضو هیات علمی گروه فیزیک خ. دکتر ابراهیمی 734
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر دریائی  731
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر صابریان 735
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر ساداتیان 736
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سخائی 737
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر وجدانی نقره ئیان 738
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر سرگلزهی 739
عضو هیات علمی گروه فیزیک آ.دکتر رمضانپور 741
عضو هیات علمی گروه شیمی آ. دکتر حقیقی 742
عضو هیات علمی گروه شیمی ا. دکتر عزیزی 743
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر افخمی 745
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار خ. دکتر خطیب آستانه 746
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر انجیدنی  744
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر رحمانی دوست 747
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر شیرازیان 748
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ.دکتر فردوسی مکان 239
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر صالح 753
عضو هیات علمی گروه ریاضی و آمار آ. دکتر محمدی 752

دانشکده هنر

نام واحد نام شخص داخلی
  رئیس دانشکده هنر آ. دکتر درویشی 500
   کارشناس دانشکده هنر آ.محمودی 510
امور کلاس ها ، مسئول کارگاه چاپ آ. معصومین 512
     کارشناس سمعی و بصری آ.سینا انجیدنی 513
     مسئول کارگاه مجسمه سازی آ.چمبری 521
کتابخانه خ.رحمانی 511
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.دکتر یعقوب پور  563
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.رزمخواه 552
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ. سیدانی(مدیر گروه نقاشی) 551
عضو هیات علمی گروه نقاشی خ. محمودی 553
عضو هیات علمی گروه نقاشی آ.اسکندری 554
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ.دکتر فرخ فر 557
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری خ. دکتر خرازیان 558
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. دکتر صدقی (مدیر گروه ارتباطات تصویری و پژوهش هنر) 556
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.سلیم زاده 559
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. محمد درویشی 561
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ.مهدی درویشی 562
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. زرقی 568
عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری آ. اسدخانی 569
عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ.بروجنی 564
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. نجیبی 566
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ. قره باغی 565
 عضو هیات علمی گروه مجسمه سازی آ.دکتر باوندیان 567

سایر واحد ها و مراکز

نام واحد نام شخص داخلی
مسئول نهاد مقام معظم رهبری آ.حجت الاسلام قربانی 236
   کارشناس دفتر نهاد مقام معظم رهبری آ.مزینانی 238
دفتر نهاد در دانشکده هنر    237
  دفتر نهاد در پردیس دانشگاه   235
مرکز نیشابور شناسی آ. دکتر صادقی 245

سایر موارد

نام واحد نام شخص داخلی
   انتظامات در ورودی پردیس دانشگاه   901
انتظامات سازمان مرکزی   902
انتظامات ساختمان آموزشی پردیس   903
انتظامات دانشکده هنر   904
انتظامات سرای دانشجویی نشاط دو   905
   آبدارخانه - سازمان مرکزی آ. محسن آبادی 920
آبدارخانه - آموزشی پردیس آ. صوفی 921
   آبدارخانه اداری دانشکده هنر آ.کریمی 922
آبدارخانه آموزشی دانشکده هنر آ. مجدی 923
   آشپزخانه سلف هنر آشپزخانه 924
انبار سلف دانشکده هنر   926
سلف پردیس   927
نقلیه  آ. عشقی 928
آژانس دانشگاه    133