شنبه, ۰۵ فروردین ۱۳۹۶

 

دکتر عبدالرحیم قنوات از خرداد ماه سال 1394 با حكم جناب آقاي دكتر محمد فرهادی مقام عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به سمت "سرپرست دانشگاه نيشابور"  و از 15 شهریور ماه سال 1394 به عنوان "رئیس دانشگاه"  منصوب شدند. 

ایشان دکتری تاریخ اسلام و دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. دکتر قنوات طی سال های 1382-1381 ریاست دانشکده هنر این دانشگاه را به عهده داشتند.

 

 سوابق تحصیلیdr.ghanavat

 

سوابق اجرایی

 

سوابق پژوهشی