قوانین و مقررات انتظامی، انضباطی و تخلفات

bullet پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای دریافت آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها بر اساس موضوع، تاریخ ابلاغ و آخرین تغییرات) - کلیک فرمایید

 

bullet قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور

bullet قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری 

bullet قانون رسیدگی به تخلفات اداری

bullet قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود

bullet تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی

bullet آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور

bullet آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

bullet آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

bullet آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود