در شرايط كنوني برنامه ريزي، هدف گذاري و اجراي برنامه­ ها بدون استفاده از مديريت مشاركتي و بهره گيري از افكار و ايده ­هاي ارزشمند کلیه اعضای یک سازمان امکان­ پذیر نبوده و همین امر موجب می­ شود تا سازمان­ها بتوانند با استفاده از این موهبت بزرگ، دورنماي روشن دستيابي به اهداف را در سريع ترين زمان و بهترين شكل آن امكان پذير نمایند.

وجود اساتيد گرانقدر و كاركنان فرهيخته دانشگاه و اذهان خلاق دانشجويان سخت كوش زمينه مناسبي است تا با همفكري و تعامل بيشتر كليه اين گروهها و بهره گيري از گنجينه ارزشمند فكر و انديشه آنان،‌ راههاي دشوار دستيابي به اهداف، به راحتي پيموده شده و افق­هاي روشن و جلوه هاي زيبايي از اميدواري و اعتماد فرا روي مديران دانشگاه گشوده شود.

دانشگاه نیشابور با اعتقاد به ضرورت بهره‌گيري نظام‌مند از توانايی‌هاي فکري و خلاقيت سرمايه انساني در اداره دانشگاه، اقدام به استقرار نظام پيشنهادها نموده و اهداف ذيل را از ايجاد نظام مذکور دنبال می‌نمايد:

بهبود شاخص‌هاي عملکردي و ارتقاء بهره‌وري دانشگاه ناشي از اجراي پيشنهادهاي کارکنان؛

بهبود فرهنگ سازماني و ارتقاء سرمايه‌ انساني دانشگاه؛

فعال‌سازي كاركنان در جهت فعاليت‌هاي بهبودجويي و پوياسازي محيط كار از طريق ايجاد بستر مناسب براي تبلور خلاقيت و استعدادهاي کارکنان؛

ايجاد و تقويت روحيه كار گروهي و تيمي؛

افزايش تعلق سازماني و رضايت شغلي كاركنان با فراهم آمدن زمينه مشاركت در بهبود دانشگاه؛

ايجاد اشتياق به يادگيري، مطالعه، آموزش و تحقيقات در كاركنان جهت يافتن فرصت‌هاي بهبود و ارايه پيشنهاد؛

ايجاد امکان شناسايي کارکنان خوش‌فكر، خلاق، جستجوگر و ممتاز در دانشگاه؛

بهبود و تسهيل اجراي تصميم‌ها و انجام امور با افزايش مشاركت كاركنان در تصميم‌گيري‌ها؛

همسو نمودن منافع فردي کارکنان با منافع سازماني؛

ايجاد روحيه مسئله‌يابي و مبارزه‌طلبي براي حل مشكلات به جاي روحيه فرار از مشكل و يا انتقال آن به  افراد يا ساير واحدهاي دانشگاه و

استقرار مديريت دانش و سازمان يادگيرنده با بهره‌گيري از سيستم اطلاعاتي (نرم‌افزار تحت وب): نظام پيشنهادها اين امكان را براي كاركنان فراهم مي‌سازد تا ضمن مشاهده و اطلاع‌يابي از پيشنهادهاي ساير كاركنان بتوانند فرصت‌هاي بهبود را در دانشگاه تعميم و گسترش دهند.

 

 

bullet نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دانشگاه با رویکرد جدید اقدام به تدوین آئین­نامه, تعیین سطوح سازمانی، ترکیب جدید اعضای کمیته­ها و دستورالعمل مدون امتیاز بندی و پاداش پیشنهادها نموده و در نظر دارد با استفاده از نظر و ‌پيشنهادهای با ارزش شما عزيزان و تصويب و اجراي آنها علاوه بر تسريع در دستيابي به اهداف والاي دانشگاه و سهولت در خدمات رساني به مردم و مراجعين،‌ شما را از مزاياي جزيي آن نيز بهره مند نمايد. اميد است همچون گذشته با مشاركت بيشتر و اهداي نظر و پیشنهادهای هر چند کوچک ولی راهگشای خود در راه رسيدن به اهداف و خدمات رساني مناسب تر، مدیریت دانشگاه را همراهی نمایید. 

 

1  آئین نامه اجرایی ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نظام پیشنهادها

 1  دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام پذیرش و بررسی پشنهادها در دستگاههای اجرایی)

 

bullet توجه: 

پیشنهاددهندگان گرامی دقت نمایید، پیشنهادها تنها بایستی در قالب فرم ارائه پیشنهاد (لینک دانلود در ذیل)  به صورت تایپ شده در فرمت WORD  و الصاق نمودن آن در محل فایل الصاقی در صفحه ارائه پیشنهاد به دبیرخانه ارسال گردد تا قابلیت طرح در کمیته تخصصی را دارا باشد. 

form                                                                           samane 

 

bullet گزارش عملکرد

گزارش عملکرد 1389-1388 (1)

گزارش عملکرد 1389-1388 (2)

گزارش عملکرد چهارساله 1389-1385

گزارش عملکرد چهارساله 1388-1384