بی شک از جمله مزایای برنامه ریزی ؛ تعریف دقیق بودجه و اعتبارات مبتنی بر برنامه های عملیاتی واحدها می باشد. سازمان های موفق سازمان هائی هستند که برای اعتبارات دریافتی خود از قبل برنامه های مشخصی با اهداف تعیین شده تدوین کرده باشند.

 

bullet شرح وظائف :

1  بهبود روش تدوین بودجه دانشگاه در راستای افزایش اثربخشی و منطبق با سیاست‌های کلان کشور

1  تهیه دستورالعمل‌ها، تکمیل فرم‌های پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه

1 تنظیم بودجه سالیانه واحدهای دانشگاه بر اساس برنامه‌ها و شاخص‌های عملکردی آن‌ها

1 دریافت گزارش‌های دوره‌ای عملکرد بودجه از امور مالی دانشگاه و تحلیل و ارایه آن‌ها به مراجع ذیربط

1 نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه و تحقق درآمدهای دانشگاه

1 شناسایی راهکارهای کاهش هزینه و افزایش و تنوع‌بخشی درآمدهای اختصاصی دانشگاه

1 تدوين و بازنگري خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مربوط به پيش‌بيني،‌ تأمین، تخصيص و هزینه کرد بودجه دانشگاه و پيشنهاد به هیئت‌رئیسه و هیئت‌امنا

1 پيش‌بيني و تنظيم بودجه ساليانه با رويكرد عملياتي و هدايت درآمدها و هزينه‌ها منطبق با اهداف و سياست‌هاي دانشگاه

1 تهيه و تنظيم موافقت‌نامه بودجه تفصيلي ساليانه و اصلاحيه آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طرح و تصويب در هیئت‌امنا

1 پيشنهاد اصلاحيه و يا متمم بودجه ساليانه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1 پيش‌بيني و پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه جهت انعكاس در لايحه بودجه كل كشور

1 مطالعه و ساماندهي نظام بودجه‌نويسي و تهيه مدل بودجه دانشگاه

1 مطالعه راهكارهاي كاهش هزينه

1 سیاست‌گذاری در جهت شناسایی و جذب منابع مالی متنوع و پایدار

1 فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم در جهت استقلال مالی دانشگاه

1 تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌هاي هزينه‌اي با مراجع ذی‌ربط

1 ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، اداري، خدماتي و رفاهي، مطالعه و مقايسه فضاهاي فيزيكي و كالبدي دانشگاه با سرانه‌ها، شاخص‌ها و استانداردها

1 بررسي و مشخص كردن نيازها و اولویت‌های عمراني دانشگاه و پيشنهاد پروژه‌های مربوطه به سازمان برنامه و بودجه جهت طرح و تصويب در كميسيون‌هاي مربوطه آن معاونت

1 تنظيم و مبادله موافقت‌نامه‌ تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي با سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت برنامه‌ريزي استانداري خراسان رضوي

1 پيشنهاد پروژه‌هاي مورد نياز دانشگاه جهت تأمین اعتبار از ردیف‌های متمركز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1 بررسي قوانين و مقررات مرتبط با بودجه جهت مشخص نمودن موارد مرتبط با دانشگاه و بررسي اثرات آن

1 تدوین آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی متناسب با نیازهای واحدهای ویژه

1 ابلاغ اعتبارات و تخصيص بودجه معاونت‌ها و دانشكده‌ها

1 ابلاغ بخشنامه بودجه، سياست‏ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي پيش‌بيني بودجه ساليانه به معاونت‌ها و دانشكده‌ها

1 تجزیه‌وتحلیل عملكرد بودجه به منظور كنترل هزينه‌ها و تحقق درآمدها

1 نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه‌اي بودجه ساليانه با سال‌های قبل

1 تهيه گزارش‌های منظم و مرتبط با بودجه

1 توزيع تخصيص اعتبار تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي سالانه بين طرح‌هاي ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به مراجع ذيصلاح

1 تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي اعلام شده سالانه بين طرح‌های ملي در بازه‌هاي سه ماهه و ارسال آن به اداره كل خزانه معاونت هزينه و خزانه‌داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور

1 تخصيص اعتبارات تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي، استاني، متمركز و از محل درآمد اختصاصي به تفكيك پروژه‌ها و فصول هزينه  قوانین بودجهقوانین و مقررات تشکیلات، مالی و معاملاتیقوانین و مقررات اداری و مالی

 

تعاریف و مفاهیم علوم، تحقیقات و فناوریپایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری