آمار و اطلاعات

نقش و جایگاه آمار در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظام تصمیم‌گیری بر کسی پوشیده نیست، به طوری که توسعه کشورها با توسعه نظام‌های آماری آن‌ها گره خورده است. اهمیت آمار و اطلاعات به حدی است که آن را زیربنای برنامه‌ریزی به شمار می‌آورند و ایجاد و توسعه نظام‌های آماری کارآمد و مؤثر را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه‌ریزی می‌دانند. دانشگاه ها معمولاً شامل تعداد زیادی دانشکده، واحدهای پردیس و پژوهشکده هستند که حجم زیادی از اطلاعات در بخش‌های گوناگون در آن‌ها جاری و موجود است. همچنین خدمات گوناگونی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، رفاهی، فرهنگی و غیره نیز ارائه می‌دهند. ازاین‌رو طراحی فرآیندهای آماری، گردآوری، سنجش صحت، تصحیح داده‌ها، رفع نواقص داده‌ها و تحلیل داده‌های موجود در بانک‌های اطلاعاتی یا موجود در انواع گوناگون ساختارهای دستی یا الکترونیکی ضروری تلقی می‌گردد.

آمار و اطلاعات دانشگاه معمولاً شامل شاخص‌ها، اعتبارات، تشکیلات، نیروی انسانی و آمارهای گوناگون است. بر اساس نظر وزارت علوم مبنی بر ایجاد یک بانک جامع آماری جهت جمع‌آوری اطلاعات آماری، از سال 1385 کلیه اطلاعات دانشجویان فعال، فارغ‌التحصیل و نیز اطلاعات پرسنلی هیئت‌علمی و غیرعلمی در پاییز هر سال به موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ارسال می‌گردد و کلیه سرانه‌های بودجه، اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی و … بر اساس اطلاعات ارائه شده به موسسه، به دانشگاه تخصیص می‌یابد. همچنین کلیه اطلاعات دانشگاه در بخش‌های مختلف به صورت ریز اطلاعات در بخش‌های پژوهشی، مالی و اداری، دانشجویی، فرهنگی، آموزشی و … با جزئیات کامل در پورتال هیئت نظارت و ارزیابی نیز وارد می‌گردد.

بر اساس تشکیلات مصوب دانشگاه و جهت جلوگیری از تفسیرهای گوناگون در ارائه آمار به خارج از دانشگاه، مقرر شده است که مرکز جمع‌آوری و ارائه کلیه آمارهای مورد نیاز مدیران داخلی و سازمان‌های خارج از دانشگاه، مدیریت طرح و برنامه دانشگاه باشد.

 

bullet برنامه ملی توسعه آمار کشور

 

bullet اهم فعالیت‌های مربوط به آمار دانشگاه در این مدیریت عبارت است از:

 تدوین نظام جامع آماری در سطح دانشگاه از طریق نرم‌افزار و سامانه جامع آماری

استخراج و ارائه آمار دانشجویی و پرسنلی به موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم

جمع‌آوری تنظیم و ارسال اطلاعات پایه دانشگاه به منظور دسته‌بندی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها به وزارت علوم و تدوین آن به صورت کتابچه در قالب شاخص‌های انسانی، پژوهشی، آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و مالی اداری

تهیه رویه جمع‌آوری اطلاعات و آمار

استخراج، تحلیل و ارائه آمارهای مختلف در تمامی حوزه‌های مربوط به دانشگاه اعم از تعداد دانشجویان و کارکنان، اعتبارات و … و ارائه آن به مافوق

  همکاری با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه ارائه به‌روز و تصحیح اطلاعات دانشجویی و پرسنلی

ارائه آمارهای دانشجویی و پرسنلی لازم به کلیه واحدهای داخل دانشگاه بر حسب نیاز

ارائه آمارهای دانشجویی و پرسنلی لازم به نهادهای خارج از دانشگاه بر حسب نیاز

 

1 اهمیت آمار و اطلاعات در سازمان ها