آموزش‌های بدو خدمت و ضمن خدمتآموزش‌های تخصصی و توانمندی‌های عمومی

 

  آموزش‌های مجازینیازسنجی آموزشی و ثبت‌نامتقویم آموزشی منابع انسانی

 

دوره‌های برگزار شدهمحتوای دوره‌های آموزشینظرسنجی دوره‌های آموزشی

 

مطالعات مدیریت منابع انسانیقوانین و مقررات تشکیلات، مالی و معاملاتیقوانین و مقررات اداری و مالی

 

  برخی پژوهش‌ها و مقالات حوزه مطالعات آموزش عالی ایرانقوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوریآیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و شیوه نامه های طرح و برنامه

 

  پایگاه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری