1  برنامه ها و فعالیت ها

bullet تدوین نظام جامع برنامه ریزی و مدیریت عملکرد

bullet تدوین نظام جامع آموزش و توانمند سازی منابع انسانی

bullet بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه

bullet استقرار و عملیاتی سازی زیر سیستم های مکانیزه " آموزش کارکنان " " بودجه واعتبارات " و " ساختار و تشکیلات"

bullet بازنگری و مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی

 

1  سایر برنامه ها:

bullet طراحی نظام جامع ارتقای بهره­ وری و صرفه­ جویی در دانشگاه

bullet استقرار نظام بودجه­ ریزی مبتنی بر عملکرد (تخصیص بودجه بر مبنای میزان فعالیت­ها و عملکرد و محاسبه و برآورد مصارف هر سال بر اساس بهای تمام‌شده فعالیت­ها)

bullet شاخص پذیر نمودن سهم حوزه ­ها از بودجه در جهت شفافیت در بودجه ­ریزی

bullet تهیه گزارش­های مستمر مدیریتی از وضعیت بودجه دانشگاه و ارتقای اثربخش بهای تمام‌شده فعالیت­ها

bullet تنظیم به‌موقع بودجه داخلی و ابلاغ آن به حوزه ­ها

bullet پیاده‌سازی مدیریت هزینه؛ ایجاد ساختار درآمد – هزینه و تحلیل هزینه – فایده در فعالیت­ های دانشگاه

bullet تدوین برنامه برای ارتقای بهره ­وری فعالیت­ها و شناسایی و حذف وظایف و فعالیت­های زائد

bullet سنجش میزان بهره ­وری و ارائه راهکارهای ارتقای بهره­ وری و صرفه اقتصادی در انجام فعالیت ­ها

bullet تعیین مدل پذیرش دانشجو برای حداکثر سازی بودجه جاری

bullet دریافت حداکثر بودجه و اعتبارات در مدل تعیین و توزیع بودجه عمومی آموزش عالی ایران به استناد الگوی پذیرش دانشجو با توجه به معیارهایی همچون: تعداد دانشجویان روزانه؛ تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‌ویژه در رشته­ های فنی مهندسی و فناوری‌های نوین و غیره

bullet استقرار نظام پیشنهادها و پیگیری عملیاتی شدن پیشنهادهای کاربردی

bullet برگزاری دوره ­های آموزشی برای کارکنان و اعضای هیئت‌علمی در جهت آشنایی با شیوه­ های ارتقای بهره‌وری و صرفه­ جویی در دانشگاه

 

1 سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مدیریت طرح و برنامه دانشگاه در آینده

bullet آمار و اطلاعات

تدوین نقشه راه آمار و اطلاعات به منظور ایجاد دورنمای تحقق "تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات"

نیازسنجی آمار و اطلاعات در واحدهای مختلف دانشگاه

تهیه داشبورد آماری و اطلاعاتی برای مدیران و واحدهای مختلف

تهیه و ارسال گزارش‌های فردی  و موردی

 

bullet برنامه‌ریزی

تدوین، پایش و کنترل برنامه تحول راهبردی و برنامه‌های عملیاتی و تفضیلی و جاری‌سازی آن‌ها در واحدهای مختلف صف و ستاد

پایش وضعیت رشته‌های جاری دانشگاه در راستای تحقق سند راهبردی

ایجاد شورای گسترش در سطح دانشگاه به منظور هدفمندسازی توسعه رشته‌ها / دانشکده‌ها

برنامه‌ریزی اقدامات در سطوح بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت و کنترل مستمر آن‌ها

همسوسازی برنامه‌های دانشگاه با اسناد بالادستی کشور

 

bullet بودجه

برنامه‌ریزی و اجرای فرایند هزینه‌یابی با هدف ایجاد زیرساخت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

طراحی بستر نرم‌افزاری برای پیش‌بینی بودجه تفصیلی

طراحی بستر نرم‌افزاری برای برآورد اعتبار بودجه

 

bullet تشکیلات و تحول اداری

طراحی نقشه راه فرایندی به منظور ایجاد دورنمای تحقق ساختار فرایندی

توجه ویژه به فرایند گرایی، مدیریت فرایندها و اصلاح فرایندها متناسب با طرح تحول: مستندسازی و اصلاح فرایندها (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و غیره)؛ روان‌سازی فرایندهای آموزشی و پژوهشی و اداری؛ تدوین برنامه بهینه‌سازی و ارتقای فرایندهای آموزشی، پژوهشی، اداری و مدیریتی؛ به سامانه سپاری (الکترونیکی کردن) وظایف عملیاتی و پشتیبانی و اداری

پیاده‌سازی و ارتقاي سیستم‌های یکپارچه نرم‌افزاري و کلیه سیستم‌های اطلاعاتی آموزشی، پژوهشی و ستادی (منابع انسانی، مالی و رفاهی)

اجرا / برون‌سپاری پروژه مدیریت فرایندها در واحدهای مختلف دانشگاه

شکل‌دهی و هدایت تیم‌های بهبود

 

bullet ارزیابی

ارزیابی عملکرد دوره‌ای مدیران و کارکنان

پایش، ارزیابی و بازنگری اسناد راهبردی و عملیاتی

کنترل و پایش عملکرد واحدها، مدیران و کارکنان

نظارت بر اجرای برنامه تحول راهبردی و برنامه‌های عملیاتی

ارزیابی عملکرد و نظارت بر سامانه‌ها

مدیریت و نظارت بر طرح‌های عمرانی

حرکت به سمت مؤلفه‌های دانشگاه یادگیرنده و دانشگاه سازگار شونده؛ خودارزیابی، خودسازمان‌دهی و ...

ارزیابی میزان تحقق سند راهبردی، سیاست‌ها و برنامه‌های سالانه دانشگاه

ارزیابی کیفیت عملکرد معاونت‌ها و حوزه‌های تابعه دانشگاه

ارزیابی کیفیت عملکرد نیروی انسانی دانشگاه

ارزیابی میزان موفقیت در اجرای مصوبات هیئت‌امنا و هیئت‌رئیسه

سنجش میزان موفقیت کمیته‌ها، شوراها و کارگروه‌های تخصصی

ارزیابی میزان تحقق مؤلفه‌های بهبود و تحول نظام اداری