مدیریت طرح و برنامه (برنامه، بودجه و تحول سازمانی)

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه نیشابور به عنوان اتاق فکر دانشگاه، فعالیت‌های متنوعی را بر عهده دارد. اقداماتی نظیر برنامه­ ریزی برای منابع مالی دانشگاه و بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد، ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه، آموزش و توانمندسازی آنان، طراحی و به‌روزرسانی ساختار دانشگاه و تجزیه‌وتحلیل کلیه مشاغل، از جمله فعالیت‌هایی است که در این مدیریت انجام می‌گیرد. به علاوه، این مدیریت به عنوان مرجع رسمی آمار دانشگاه محسوب شده و همچنین به دریافت پیشنهادهای کارکنان و پیگیری اجرایی شدن آن‌ها می‌پردازد.

 

مهم‌ترین اقداماتی که در این مدیریت انجام می‌گیرند عبارت‌اند از:

1 برنامه‌ریزی راهبردی برای تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی هر سال

1 طراحی و به‌روزرسانی ساختار تفصیلی دانشگاه و برنامه‌ریزی برای کلیه امور مربوط به تشکیلات دانشگاه

1 طراحی و به‌روزرسانی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های مرتبط با آن

1 طراحی و به‌روزرسانی نظام جامع آموزش کارکنان به منظور تدوین تقویم آموزشی کارکنان

1 طراحی، به‌روزرسانی و برنامه‌ریزی برای نظام پیشنهاد‌های کارکنان

1 برنامه‌ریزی برای کلیه امور مرتبط با آمار دانشگاه و همکاری با واحدهای درون و برون‌سازمانی برای ارائه اطلاعات آماری

1 همکاری با معاونت اداری و مالی به منظور ارائه خدمات مناسب به کارکنان دانشگاهbullet کارکنان

1 مدیر - مدیران قبلی

1  کارشناسان

 

bullet ساختار مدیریت

1 آمار و اطلاعات

1 بودجه

1 ساختار و تشکیلات

1 بهبود فرایندها

1 آموزش و بهسازی منابع انسانی

1 برنامه ریزی و ارزیابی

1 تحول سازمانی و بهره وری

1 آینده پژوهی و مطالعات راهبردی

1 دانشگاه پژوهی

1 مدیریت دانش

1 نظام پیشنهادها

1 اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی

1 مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

1 امور هیئت‌امناbullet شرح وظایف

1 شرح وظایف مدیریت طرح و برنامه

1 شرح و توصیف وظایف شغلی کارکنان   اهداف و مأموریت‌ها

 

برنامه‌ها و فعالیت‌هااقدامات و عملکرد