سامانه های دانشگاه نیشابور

bullet سامانه جامع آماری و نظام یکپارچه اطلاعاتی

bulletسامانه آموزش و یادگیری مجازی کارکنان

bullet سامانه بودجه و اعتبارات

bulletسامانه مدیریت هزینه‌ها و بودجه‌ریزی عملکردی

bulletسامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

bulletسامانه پیشنهادها و انتقادات (نظام پیشنهادها)

bulletسامانه ساختار و تشکیلات

bullet سامانه فرایندها

 bullet سامانه اطلاعات فضاهای فیزیکی دانشگاهسامانه های وزارت علوم

bullet سامانه آموزش عالی – HES

bulletسامانه هوشمند آمار مؤسسات آموزش عالی (سهام) - مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

bulletسامانه پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی ایران - مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

bullet سامانه مدیریت نشست ها و مصوبه های هیئت امنا

bulletسامانه مسئولیت اجتماعی دانشگاه

bullet   سامانه طرحهای عمرانی دانشگاهها و مراکز اموزش عالی

bullet   سامانه اعتبارات مدیریت سبز (ساپمس)

bullet سامانه مبادله بودجه تفصیلی/ پاداش پایان خدمت/ فرم های بودجه / مازاد درآمد اختصاصی / تشکیلات تفصیلی

bullet اتوماسیون وزارت علوم

bulletسامانه فرم های بودجه

bullet سامانه بودجه تفصیلی دانشگاهها - دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف

bullet صدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

bullet سامانه درخواست رشته محل - دفتر گسترش آموزش عالی

bullet فرایند بازنگری برنامه های درسی

bullet ردیابی نامه ها و درخواست ها در دبیرخانه وزارت علوم ردیابی نامه ها در دبیرخانه وزارت علوم

bullet سامانه پاسخگویی به شکایات - دفتر پاسخگویی به شکایات وزارت عتف

bullet صدور مجوز کسب درآمد اختصاصی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری - دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت علوم

bullet صدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری - دفتر برنامه، بودحه و تحول اداری وزارت عتف

bullet توزیع اعتبارات متمرکز و متفرقه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری - دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری وزارت عتف

bullet تایید بخش تملک داراییهای سرمایه ای بودجه تفصیلی دانشگاهها - اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت عتف

bullet تایید نقشه معماری پروژه های در دست مطالعه دانشگاهها - اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی

bulletتوزیع اعتبار بین دانشگاهها از محل اعتبارات متمرکز مدیریت سبز - اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی

bullet فرایند ارزیابی و رتبه بندی دانشگاههای سبز

bullet توزیع اعتبار بین دانشگاهها از محل اعتبارات متمرکز تملک داراییهای سرمایه ای وزارت  - اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی

bullet پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات وزارت علوم

bulletسام عتف (سامانه الکترونیکی امورمالی)

bullet سامانه هوش سازمانی

bullet سامانه نظام پیشنهادات

 bullet سامانه رصد علم و فرهنگ - شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

سامانه های سازمان امور اداری و استخدامی کشور

bullet سامانه کارکنان نظام اداری کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور - کارمند ایران

bullet سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور - سازمان امور اداری و استخدامی سامانه های سازمان برنامه و بودجه کشور - سامانه های بودجه

1 بودجه ريزي مبتني بر عملكرد

1 بودجه شركت‌هاي دولتي

1 مبادله موافقتنامه

1 بودجه هزينه‌اي استاني

1 سامانه جامع مديريت تضامين دولتي

1 بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي

1 ثبت كمك‌ دستگاه‌هاي اجرايي

1 سامانه مديريتي كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي

1 سامانه جامع داده های نظارتی - ساجاد سامانه های سازمان برنامه و بودجه کشور - سامانه های نظارت

1 فهرست بها، برآورد اجرا و تعديل

1 نظارت پروژه‌هاي عمراني

1 عملكرد اعتبارات هزينه‌اي ملي

1 عملكرد اعتبارات هزينه‌اي استاني

1 نظام فني و اجرايي كشور

1 عملكرد احكام بودجه

1 بانك اطلاعات قراردادهاي كشور

1 پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات

1 معاملات بخش عمومي كشور

1 پايگاه اطلاعات دانش‌آموختگان كشور

1 تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات)

 

 سامانه های سازمان برنامه و بودجه کشور - سامانه های برنامه ریزی

1 سامانه رصد و ارزيابي برنامه‌هاي توسعه (رابت)

1 گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم

1 برنامه‌هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي

1 ارزيابي توسعه و رصد آمايش (ساترا)

1 نظام يكپارچه پيشبرد و پايش پروژه هاي اقتصاد مقاومتي سامانه های سازمان برنامه و بودجه کشور - سایر سامانه ها

1 سامانه ارتباطات مردمي

1 سامانه رسيدگي به شكايات

1 خدمات امور بازنشستگانسامانه های دولت -  خدمات کاربردی

1 پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

1 جامع اموال دستگاه های اجرایی ( سادا )

1 درگاه خدمات الکترونیک هیئت دولت(تصمیم)

1 پایش اطلاعات کشور(پاک)

1 ساختار سازمانی دولت

1 بولتن خبری دولت

1 هیات عالی گزینش کشور

1 نظارت و مدیریت سفرهای خارجی کارکنان دولت

1 نظارت الکترونیک دیوان محاسبات کشور(سنا)

1 شناسنامه آماری شبکه دولت

1 آرشیو اسناد نقش دولت در دفاع مقدس

1 بانک اطلاعاتی مقامات کشور

1 درخواست وجه الکترونیکی از خزانه

1 صفحه تالار خدمات الکترونیک دولت

1 سامانه ساماندهی فضاهای اداری کشور

1 پیگیری تحقق وعده های رییس جمهور

1 بانک اطلاعات آبادی های کشور

1 نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری ..(سناما)

1 اسناد دولت (ساد)

1 ارتباطات مردمی دولت( سامد)

 

سامانه های دولت -  خدمات ارتباطی

1 سامانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

1 اصالت مکاتبات

1 استعلام شماره تلفن ثابت و سیار

1 استعلام نظام وظیفه

1 استعلام کد پستی

1 سامانه یکپارچه پایش مکاتبات(سیپم)

1 راهنمای تلفن دستگاه های اجرایی

1 نمابر دولت

1 سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

1 سامانه مکاتبات امن دولت (سماد)

1 کارتابل سپاد

1 دسترسی فراگیر به شبکه دولت

1 پیام رسان نوین دولت (پرند)

1 استعلام مفاصا حساب مالیاتی

1 استعلام مدارک تحصیلی

1 استعلام مدارک هویتی

1 مکاتبات پیشخوان دولت

1 سامانه پیام الکترونیکی دولت( سپاد)

1 سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت(سیتاد)

1 سامانه پیام دولت(سیماد)