برنامه‌ریزی هدفمند و هوشمندانه و صحت جامع‌نگری در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه، درگرو فراهم‌سازی مستندات و اطلاعات پشتیبان متعددی است؛ ازاین‌رو، مطالعات پشتیبان به عنوان یکی از مراحل اصلی در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه مورد توجه قرار گرفت و مطالعات چندگانه برای تصویرسازی وضع مطلوب (چشم‌انداز سازی)، تدوین برنامه تحول راهبردی و کمک به تدوین برنامه عملیاتی، در قالب سه اولویت و سی محور، تنظیم و دسته‌بندی گردید که در مرحله اول، مطالعات ده‌گانه اولویت اول به انضمام تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی صورت پذیرفته و ضمن استفاده از نتایج این مطالعات در تدوین ارکان طرح، محتوای مطالعات پشتیبان برای آگاهی بخشی و ظرفیت‌سازی ذینفعان، در وبگاه دانشگاه، صفحه طرح و برنامه بارگذاری گردیده و در دسترس قرار گرفته است.

نکته مهم: مستندات مذکور در حال بازنگری و اصلاح مستمر بوده و تا قبل از تصویب در مراجع و شوراهای ذیصلاح، غیر قابل استناد می باشد.مبانی نظری و ارزشی (مطالعات و ادبیات آموزش عالی و دانشگاه، اصول متعالی دین اسلام، اصول و مبانی ارزشی در نظام آموزش عالی ایران، هویت اسلامی – ایرانی، اخلاق حرفه‌ای و ...)

 

  تحلیل اسناد بالادستی و ارائه خلاصه از اسناد مرتبط     1 اسناد فرادستی آموزش عالی ایرانمطالعات آینده‌پژوهی (تحلیل روندهای سیاستی و اجرایی وزارت علوم، تحلیل روندهای علمی و اجتماعی در نظام آموزش عالی)

1 فهرست پنل های میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران، برگزار شده توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیمطالعات رتبه‌بندی و سطح‌بندی

 

بررسی تطبیقی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌هامطالعات آمایش و مزیت های منطقه ایمطالعات بودجه، تنوع‌بخشی به منابع مالی و طراحی مدل جامع درآمدزایی (تأمین مالی پایدار)

 

مطالعات بهره‌وری منابع و طراحی مدل جامع بهره‌وری دانشگاهمطالعات توسعه‌ای (توسعه دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، رشته‌ها و میان رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و ...)مطالعات تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی

 

مطالعات دانشگاه پژوهیمطالعات ساختار مدیریت و رهبری دانشگاهیمطالعات و تحلیل‌های آماری (وضعیت موجود و پیش‌بینی آینده در نظام آموزش عالی)

 

تحلیل محیطی (درونی و بیرونی)تحلیل ذینفعان درونی و بیرونی (محلی)مطالعات ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

 

  مطالعات تحول اداری (ساختار سازمانی و تشکیلات، مدیریت فرایندها، نظام پیشنهادها، آموزش، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی و ...) و برنامه‌های ده‌گانه تحول اداریمطالعات فرهنگی و اجتماعی (طرح تعامل نهاد خانواده و نهاد دانشگاه؛ طرح فضاسازی فرهنگی؛ شبکه ملی دانشگاه و جامعه یا مسئولیت و نقش اجتماعی دانشگاه؛ مطالعات سرمایه اجتماعی؛ طرح مهارت افزایی و کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی؛ طرح مرکز رسانه، ارتباطات و هنر؛ طرح دانشگاه سبز؛ طرح افکار سنجی و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی؛ طرح باشگاه آزاداندیشی و اتاق دانشگاهیان، دانش‌افزایی فرهنگی و ...)مطالعات همکاری فرا بخشی و بین‌المللی سازی (تعاملات علمی – کاربردی در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی) و نظام تعاملات علمی و آموزش عالی

 

مطالعات آموزشی و پژوهشی (همسویی آموزش و پژوهش تقاضامحور)مطالعات سیاست‌گذاری و مدیریت (مدیریت هوشمند، خلاق، راهبردی، آینده‌اندیشانه و تحول‌گرا)مطالعات رفاهی، ورزشی و سلامت 

 

مطالعات برنامه درسی و نظام یاددهی – یادگیریمطالعات تجاری‌سازی دانش و فناوری (ایجاد چرخه دانش- ثروت و از ایده تا پدیده با ایجاد تعاملات دانشگاه – بنگاه با رویکرد پژوهش تقاضامحور و تولید دانش‌بنیان به‌عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی) مطالعات مهارت افزایی، اشتغال پذیری، نوآوری و کارآفرینی

 

  مطالعات مسئولیت، اثربخشی و پاسخگویی اجتماعی دانشگاهمطالعات فنی و عمرانی، ساماندهی فضای فیزیکی و توسعه زیرساخت‌های روزآمدمطالعات توسعه پایدار دانشگاه (با رویکرد ایجاد دانشگاه سبز و توجه به محیط‌زیست)

 

مطالعات سرمایه‌ای (سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، سازمانی، مالی، اطلاعاتی و رابطه‌ای)مطالعات دانشگاه سازگار شونده (انطباق با تغییرات و تحولات محیطی) مطالعات بازاریابی آموزش عالی و بازاریابی دستاوردهای دانشگاهی

 

  مطالعات بین‌المللی شدن و بین‌المللی سازیمطالعات فناوری و نوآوریمطالعات نظام سنجش و پذیرش

 

مطالعات خصوصی‌سازی آموزش عالیمطالعات آموزش فنی و حرفه‌ایتعدادی از مقالات و پژوهش‌های پربازدید در فصلنامه‌های تخصصی آموزش عالی ایران مقالات و پژوهش‌های نظام برنامه‌ریزی دانشگاهی

 

  پژوهش‌ها و مقالات آموزش عالی ایران در حوزه نظام ارزیابی و تضمین کیفیت مقالات و پژوهش‌های دانشگاه پژوهیمطالعات و مقالات مرتبط با ایجاد رشته و توسعه دانشگاه